Chester Walls: Občanská válka Poškození

Chester Walls: Občanská válka Poškození


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Záznamy občanské války: Zdroje základního výzkumu

Během občanské války sloužilo v armádách Unie a Konfederace přes 2,8 milionu mužů (a několik stovek žen). Tato stránka stručně popisuje zdroje pro výzkum vojenské služby jednotlivých vojáků občanské války v jednotkách armády „dobrovolníků“.

Související předměty:

Pravidelná armáda: Informace o výzkumu vojenské služby osob v pravidelné armádě viz Anne Bruner Eales a Robert M. Kvasnicka, Průvodce po genealogickém výzkumu v Národním archivu USA, 3. vydání (Washington, DC: Národní archiv a správa záznamů, 2000), Kapitola 4, Záznamy o pravidelné armádě.

Union Navy nebo Confederate Navy: Informace o zkoumání služby osob v námořnictvu Unie nebo v konfederačním námořnictvu viz Lee D. Bacon, „Občanská válka a pozdější personální záznamy námořnictva v Národním archivu, 1861-1924“. Prolog: Čtvrtletník správy národních archivů a záznamů, Sv. 27, č. 2 (léto 1995). Index služby afroamerických námořníků je k dispozici online na webových stránkách systému pro vojáky a námořníky občanské války.

Union Records

Pro vojáky armády Unie existují tři hlavní záznamy v Národním archivu a správě záznamů (NARA), které poskytují informace o vojenské službě: (1) sestavený záznam o vojenské službě (CMSR) (2) soubor žádosti o důchod a (3) záznamy reprodukované v mikrofilmová publikace M594, Sestavené záznamy ukazující službu vojenských jednotek v organizacích dobrovolnických odborů (225 rohlíků).

Konfederační záznamy

Pro vojáky konfederační armády existují v NARA dva hlavní záznamy, které poskytují informace o vojenské službě: (1) sestavený záznam o vojenské službě (CMSR) a (2) záznamy reprodukované v mikrofilmové publikaci M861, Sestavené záznamy ukazující službu vojenských jednotek v konfederačních organizacích (74 rolí). Záznamy týkající se vojáků Konfederace jsou obvykle méně úplné než záznamy týkající se vojáků Unie, protože mnoho záznamů Konfederace válku nepřežilo.

NARA nemá důchodové soubory pro vojáky Konfederace. Státy veteránům Konfederace a jejich vdovám a nezletilým dětem přiznaly státy Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Severní Karolína, Oklahoma, Jižní Karolína, Tennessee, Texas a Virginie. státní archivy nebo ekvivalentní agentury.

Publikace

Výzkumníci by měli navštívit veřejné knihovny a najít knihy a periodika o bitvách občanské války, strategiích, uniformách a politickém a sociálním kontextu doby. Mezi užitečné publikace patří:

  . Dotisk, Gettysburg, PA: Národní historická společnost, 1971-72. Zahrnuje zprávy o bitvě a korespondenci pluků Unie a Konfederace.
  . Dotisk, Gettysburg, PA: Národní historická společnost, 1971.
  . Dotisk, Dayton, OH: Národní historická společnost, 1979. Seznam bitev a kampaní pro pluky Unie a také uvádí složení sborů a armád, tj. Například armády Potomaců. Vzít na vědomí, seznamy plukovních bitev však nelze považovat za důkaz toho, že jakýkoli konkrétní voják bojoval v různých bitvách, protože různé roty v pluku mohly mít různé úkoly nebo jednotlivý voják chyběl kvůli nemoci, dezerci, dočasnému zařazení do jiných povinností, nebo jiné příčiny.
 • Dornbusch, Charles E. Vojenská bibliografie občanské války. 4 sv. New York: New York Public Library, 1971-87. Průvodce po publikované historii unijních a konfederačních jednotek.
 • Hewett, Janet B., et al. Dodatek k oficiálním záznamům odborových a konfederačních armád, 51 sv. Wilmington, NC: Broadfoot Publishing Co., 1994-1997.
 • Sifakis, Stewart. Kompendium konfederačních armád. 11 sv. New York: Fakta o spisu, 1992-1997.
 • Long, Everette B. Občanská válka den za dnem: Almanach, 1861-1865. Garden City, NY: Doubleday, 1971.
 • Randall, James a David Donald. Občanská válka a rekonstrukce. Boston: Heath, 1961.
 • Catton, Bruce. Stoletá historie občanské války. 3 sv. Garden City, NY: Doubleday, 1961-1965.
 • Foote, Shelby. Občanská válka. 3 sv. New York, NY: Random House, 1958-1974.
 • Wiley, Bell I. The Life of Billy Yank: The Common Soldier of the Union. Garden City, NY: Doubleday, 1971.
 • Wiley, Bell I. The Life of Johnny Reb: The Common Soldier of the Confederacy. Baton Rouge, LA: Louisiana State University Press, 1978.
 • Basler, Roy P., ed. Sebrané dílo Abrahama Lincolna. New Brunswick, New Jersey: Rutgers University Press, 1990.

Periodika jako např Historie občanské války, Občanská válka Times Illustrated, a Modrá a šedá jsou také informativní. Tyto časopisy se často nacházejí ve veřejných knihovnách.

Diskuse o základních záznamech

Sestavené záznamy vojenské služby (CMSR)

Každý dobrovolný voják má pro každý pluk, ve kterém sloužil, jeden kompilovaný záznam vojenské služby (CMSR). Rejstřík je k dispozici online na webových stránkách systému Civil War Soldiers and Sailors System nebo na mikrofilmu ve vybraných zařízeních NARA a velkých genealogických výzkumných knihovnách. CMSR obsahuje základní informace o vojenské kariéře vojáka a je to první zdroj, který by měl výzkumník konzultovat. CMSR je obálka (bunda) obsahující jednu nebo více karet. Tyto karty obvykle ukazují, že voják byl po určitou dobu přítomen nebo nepřítomný. Jiné karty mohou uvádět datum zařazení a propuštění, výši zaplacené odměny a další informace, jako jsou zranění přijatá během bitvy nebo hospitalizace kvůli zranění nebo nemoci. Místo narození vojáka může být uvedeno, pokud se narodil v zahraničí, je uvedena pouze země narození. CMSR může obsahovat vnitřní plášť pro takzvané „osobní doklady“ různého druhu. Může se jednat o kopii vojákova nástupního listu, dokumenty týkající se jeho dopadení a propuštění jako válečného zajatce nebo prohlášení, že když zemřel, neměl s sebou žádný osobní majetek. Všimněte si však, že CMSR zřídka označuje bitvy, ve kterých bojoval voják, že informace musí být odvozeny z jiných zdrojů.

CMSR je stejně úplný jako dochované záznamy o jednotlivém vojákovi nebo jeho jednotce. Ministerstvo války sestavilo CMSR z původních shromážděných rolí a dalších záznamů několik let po válce, aby umožnilo rychlejší a efektivnější kontrolu vojenských a zdravotních záznamů v souvislosti s nároky na důchody a výhody jiných veteránů. Abstrakty byly tak pečlivě připravené, že je jen zřídka nutné nahlédnout do originálních svářecích rolí a dalších záznamů, ze kterých byly vyrobeny. Když ministerstvo války na přelomu století vytvořilo CMSR, informace z firemních shromažďovacích listin, plukovních návratů, popisných knih, nemocničních listin a dalších záznamů byly zkopírovány doslovně na karty. Pokaždé, když se na dokumentu objevilo individuální jméno, byla připravena samostatná karta. Všechny tyto karty byly očíslovány na zadní straně a tato čísla byla zapsána na vnější plášť, který karty obsahoval. Čísla na saku odpovídají číslům na kartách uvnitř saka. Tato čísla byla používána ministerstvem války pouze pro kontrolní účely, zatímco byly vytvářeny CMSR, čísla se nevztahují na jiné záznamy týkající se veterána, ani nejsou dnes užitečné pro referenční účely.

Důchodové záznamy

Většina vojáků armády Unie nebo jejich vdov nebo nezletilých dětí později požádala o důchod. V některých případech požádal o důchod závislý otec nebo matka. Soubory důchodů jsou indexovány publikací mikrofilmů NARA T288, Obecný rejstřík důchodových spisů, 1861-1934 (544 rolí), který je k dispozici také online na Ancestry.com (za poplatek).

Důchodový spis bude často obsahovat více informací o tom, co voják dělal během války, než CMSR, a může obsahovat mnoho lékařských informací, pokud žil několik let poté. Například ve svém důchodovém spisu Seth Combs společnosti C, 2d Ohio Cavalry uvedl: „. Mé levé oko bylo zraněno při strhávání budovy. A při sundávání desky do mého oka narazila střepina nebo kus a těžce ho poranil "zranilo se to v údolí Shenandoah poblíž Winchesteru, Va. o Vánocích 1864-soudruh, který stál po mém jménu Jim Beach, je mrtvý." V dalším čestném prohlášení Seth řekl, že „také dostal revmatismus, když byl ve službě, jako dispečer na odloučené službě“.

K získání vdovského důchodu musela vdova předložit důkaz o sňatku, například kopii záznamu vedeného krajskými úředníky nebo čestné prohlášení ministra nebo jiné osoby. Žádosti jménem nezletilých dětí vojáka musely předložit jak doklad o sňatku vojáka, tak doklad o narození dětí.

Záznam událostí

Někdy lze další informace o válečných aktivitách vojáka odvodit ze kompilací aktivit každé roty, které se familiárně říká „záznam událostí“. Tyto záznamy, které byly sestaveny z informací o původních shromažďovacích listinách a výnosech, jsou obsahově nestejné, některé uvádějí každodenní popis činnosti společnosti, zatímco jiné jednoduše poznamenávají, že společnost byla během vykazovaného období umístěna na určitém místě. (obvykle 2 měsíce). I když jen zřídka pojmenovávají jednotlivé vojáky, lze popisy činností a pohybů roty použít ve spojení s vojákovým CMSR a důchodovým spisem k určení, kde byl voják a co dělal. Jak je uvedeno výše, záznamy pluků Unie jsou reprodukovány v mikrofilmové publikaci M594, Sestavené záznamy ukazující službu vojenských jednotek v organizacích dobrovolnických odborů (225 rohlíků). a záznamy konfederačních pluků jsou reprodukovány v mikrofilmové publikaci M861, Sestavené záznamy ukazující službu vojenských jednotek v konfederačních organizacích (74 rolí). Tyto záznamy jsou uspořádány podle státu, dále podle pluku a podle společnosti. Tyto záznamy jsou publikovány jako Janet B. Hewett, et al., Dodatek k oficiálním záznamům odborových a konfederačních armád, 51 sv. (Wilmington, NC: Broadfoot Publishing Co., 1994-1997).

Část 2: Sestavování historie vojáka

Tato část ukazuje, jak lze zkombinovat informace z (1) CMSR, (2) souboru důchodů a (3) „záznamu událostí“, aby lépe popsaly válečné zážitky průměrného vojáka. Jako příklady jsou uvedeny rekonstruované dějiny dvou bratrů, kteří sloužili Unii u 106. newyorské pěchoty-Williama P. Westerna a Fredericka Westona [sic].

Frederick Weston, společnost G, 106. pěší NY

Podle jeho CMSR, Frederick Weston [sic] narukoval 4. srpna 1862, ve Stockholmu, New York. Byl to 21letý farmář narozený ve Stockholmu, byl vysoký 5 stop a 10 palců a měl šedé oči a černé vlasy. Jeho společnost se shromáždila 27. srpna 1862 v Ogdensburgu v New Yorku. Frederick byl od zápisu do června 1863. uveden jako „přítomen“ na shromáždění společnosti. Zemřel na břišní tyfus v North Mountain ve Virginii, 3. června 1863.

Neexistuje žádný soubor důchodů vztahující se k Frederickovi, protože nebyl ženatý a neměl žádné nezletilé děti nebo starší rodiče, kteří byli na něm závislí na podpoře.

Karty „záznam událostí“ v mikrofilmové publikaci M594, Sestavené záznamy ukazující službu vojenských jednotek v organizacích dobrovolnických odborů, roll 130, poskytne mnoho podrobností o jeho službě. Společnost byla vychována kapitánem Cogswellem z Madridu v New Yorku z pověření generálního pobočníka Hillhouse pod prezidentovou výzvou pro 600 000 dobrovolníků. Byli shromážděni 27. srpna 1862 poručíkem Caustinem, 19. americkou pěchotou, který jim zaplatil americkou odměnu ve výši 25 $, byla jim také vyplacena státní odměna 50 $. Tato společnost opustila Camp Wheeler, Ogdensburg, New York, 28. srpna 1862 dorazila do Camp Jessie, New Creek, Virginie, 2. září 1862 opustila Camp Jessie, 27. prosince 1862 a dorazila do Martinsburgu ve Virginii, 28. prosince 1862.

Společnost strávila více než 2 měsíce v Martinsburgu, než pochodovala se zbytkem pluku na North Mountain ve Virginii 6. března 1863. Zůstali tam až do 25. dubna 1863, kdy jim bylo nařízeno odvézt „vozy pro Grafton sto a osmdesát mil na západ po silnici Baltimore & Ohio R. “, na kterou dorazili 26. dubna. Z Graftonu ve Virginii jeli po železnici do Websteru ve Virginii a odtud pochodovali do Philippi ve Virginii. „Setkání bez nepřítele“ pluk vyrazil zpět do Websteru a dorazil tam 27. dubna. Když se dozvěděli, že Graftonovi hrozí útok rebelů, téhož dne pochodovali zpět do Graftonu prostřednictvím Pruntytownu. Zůstali v Graftonu až do 18. května, kdy se společnost vrátila na North Mountain, kde zůstala až do 13. června 1863. Do té doby samozřejmě Frederick Weston zemřel.

William P. Western, společnost D, 106. N.Y. pěchota

Podle jeho CMSR, William narukoval 29. července 1862, v DeKalb, New York. Byl to šestadvacetiletý farmář narozený ve Stockholmu v New Yorku, byl vysoký 5 stop 8 palců a měl šedé oči a hnědé vlasy. Jeho společnost se shromáždila 27. srpna 1862 v Ogdensburgu v New Yorku. Ačkoli William byl od zápisu do června 1864 uveden jako „přítomný“ na shromážděních společnosti, byl zajat a propuštěn na svobodu ve Fairmontu ve Virginii, 29. dubna 1863. Odtud odešel do Camp Parole, Annapolis, Maryland, a ne návrat do řádné služby do 31. října 1863. Onemocněl na „chronický průjem“ a „remitantní horečku“ a 3. července 1864 byl poslán do americké armádní nemocnice, 6. armádního sboru, v City Point ve Virginii. Následně byl poslán do Všeobecné nemocnice Finley, Washington, DC Williamova CMSR naznačuje určité nejasnosti ohledně toho, zda dezertoval, když byl na dovolené z nemocnice, nebo zda zemřel v Richville v New Yorku 23. listopadu 1864 nebo ve Philadelphii v Pensylvánii , 1. září 1864. Během vojenské služby obdržel 95 dolarů za oděv, 27 dolarů za vyspělou odměnu a veškeré výplaty do 31. srpna 1864. Za „malovanou deku“ mu mělo být naúčtováno 1,27 $ a za dopravu 23,96 $.

Žádost o důchod podaná Williamovou vdovou eliminuje zmatek ohledně jeho smrti. Podle čestných prohlášení dala Finley General Hospital Williamovi 14. září 1864 dovolenou, což mu umožnilo vrátit se na 1 měsíc do okresu St. Lawrence v New Yorku. Cestou domů William navštívil doktora Carrolla C. Batese v Postupimi v New Yorku. Dr. Bates navštívil Williama v domě jeho otce 29. září a 3. a 5. října. Lékař plánoval znovu navštívit Williama 7. října, ale ne, protože William zemřel. Albert Dewey a Joseph N. Griswold vyložili Williamovy ostatky k pohřbu. Důchodový soubor také obsahuje data Williamova sňatku s Ulisou Danielsovou, jejího následného sňatku s Patrickem Curnem a narození Williamovy dcery Roseny.

Karty „záznam událostí“ v M594, roll 130, poskytují další podrobnosti o Williamově službě. Pohyby roty D od zařazení do 27. dubna 1863 byly totožné s pohyby u roty G, až na to, že byly hlášeny potyčky s nepřítelem ve Philippi 26. dubna. Do Graftonu se vrátili 27. dubna 28. dubna Společnosti D a F dostali rozkaz k pochodu do Fairmontu ve Virginii, aby střežili železniční most přes řeku Monongahela. Následujícího dne na ně zaútočili společníci, s nimiž bojovali od 1:30 do poledne, kdy „velmi náhle bylo velení odevzdáno a okamžitě podmínečně propuštěno“. Jejich oběťmi byli jeden zabitý a jeden zraněný.

Muži, kteří byli zajati, byli „mimo provoz“ 6 měsíců, dokud nebyli formálně vyměněni, zbytek společnosti pokračoval ve válce. Nakonec se William a ostatní muži vrátili do služby:

Společnost D zaznamenala během zimoviště na Brandy Station ve Virginii malou aktivitu. 6. února 1864 obdržel rozkaz k průzkumu k řece Rapidan, ale pak se druhý den vrátil do tábora a od té doby nedělal „nic jiného než těžkou hlídkovou službu“. 28. března 1864 byl pluk převeden z 3d brigády, 3d divize, 3d armádního sboru do 1. brigády, 3d divize, 6. armádního sboru. Společnost D zůstala v táboře poblíž nádraží Brandy až do 4. května 1864 „a od té doby se účastnila všech pohybů a bitev uvedené divize a sboru“. Společnost a pluk „se účastnily zásnub na levé straně Petrohradu“ a 6. července odjely do Marylandu a zúčastnily se zásnub v Monocacy, 9. července 1864. V té době už byl William samozřejmě poslán do 3. července v nemocnici, aby se už nikdy nevrátil do služby.

Jak je znázorněno na těchto příkladech, zkušenosti jednoho vojáka se mohou lišit od ostatních ve stejném pluku. William Western nebyl přítomen od 29. dubna do 31. října 1863, zatímco jeho bratr Frederick Weston [sic] zůstal na dně vojenské činnosti od 29. dubna do své smrti 3. července 1863. Výzkumník může sestavit podrobný popis příspěvku vojáka k Unii nebo Konfederační věci pomocí vojákovy vojenské služby a důchodových záznamů a „záznamů událostí“ pro vojákovu rotu, pluk a polní a štábní důstojníky.

Slovo opatrnosti!

Dělat ne předpokládejme, že konkrétní jednotlivec se zúčastnil bitvy, pokud (1) jeho jednotka byla v bitvě a (2) osoba vypadá, že pravděpodobně byla s touto jednotkou. Podle názoru ministerstva války a z důsledného dodržování objektivních informací ve stávajících důkazech nelze takový předpoklad běžně činit. Popisy vojenské kariéry Williama P. Western a Fredericka Westona jsou tedy vytvořeny jak na základě důkazů, tak na základě předpokladů, bez záruky, že jsou předpoklady správné.

Těsně před vstupem jednotky do bitvy nebyl zaznamenán žádný hovor. Jak bylo uvedeno výše, existuje celá řada důvodů, proč konkrétní osoba v té době nemusela být přítomna: různé společnosti v pluku mohly mít různé úkoly nebo jednotlivý voják mohl být nepřítomný z důvodu nemoci, dezerce, dočasného přidělení k jiným povinnostem nebo jiným příčinám. Shromážděné role-které byly obvykle sestaveny tak, aby pokrývaly 2měsíční období-jsou obecně přesné pro den, kdy byla role vyplněna, ale často ne pro celé zahrnuté období. Pokud někdo během těchto 2 měsíců nějaký čas opustil řady a poté se vrátil, tato absence se nemusí na roli projevit. To platí zejména pro konfederační role.

Některé záznamy poskytují velmi silné důkazy o tom, že někdo byl v bitvě, ale shromažďovací listina se slovem „přítomný“ mezi nimi není. Mezi silné důkazy patří:

 • Pohlednice nebo svědectví, nalezené v důchodových spisech, kde veterán pojmenovává bitvy, kterých se účastnil, v reakci na konkrétní otázku důchodového úřadu.
 • Některé unijní CMSR, zejména pro Colorado, které konkrétně zaznamenávají přítomnost v bitvě. Takové informace byly zaznamenány během války-i když jak to bylo provedeno, není známo.
 • Některé konfederační CMSR, zejména pro Louisianu, Mississippi a některé jednotky Alabamy, které obsahují seznam bitev, ve kterých byl voják přítomen. Tyto seznamy byly sepsány během války, ale postup, jakým to bylo provedeno, není znám.
 • Zmínka o přítomnosti osoby v bitvě v Oficiální záznamy.
 • Záznamy ukazující smrt, zranění nebo zajetí v bitvě.
 • Zmínka o účasti v bitvě v plukovní historii.
 • Zmínka o jednotlivci v „záznamu událostí“.
 • Další záznamy, například potvrzení o koni zabitém v akci.

Je velmi lákavé vyjmenovat osoby přítomné v bitvě, ale dostupné důkazy to obvykle neumožňují. Přesto byly učiněny pokusy. Dobrým příkladem je památník Pensylvánie v Gettysburgu, PA. Stát si tam přál zaznamenat všechny Pensylvánce přítomné v bitvě u Gettysburgu, 1. až 3. července 1863. Stát se rozhodl použít jako důkaz shromažďovací listiny květen-červen 1863, protože seznam mužů přítomných 30. června. náhodné datum. Vzhledem k tomu, že bitva začala další den a muži byli pod bolestí smrti rozkázáni zůstat se svými přidělenými jednotkami, lze důvodně předpokládat, že většina mužů zaznamenaných k 30. červnu byla v bitvě. Americké ministerstvo války však tento předpoklad neuznávalo. Ve skutečnosti spory o zařazení konkrétních jmen na pensylvánský památník pokračují dodnes.

Část 3: Kde tyto záznamy najít

Washington DC

Výzkum v oblasti vojenské služby a důchodových souborů občanské války můžete provádět osobně v budově Národního archivu, 700 Pennsylvania Avenue, SZ, Washington, DC 20408-0001. Začněte svůj výzkum ve studovně mikrofilmů. Zaměstnanci jsou vám k dispozici, aby zodpověděli vaše otázky.

Všechno mikrofilmované záznamy mohou být vyšetřeny během pravidelných hodin výzkumné místnosti, není nutné předchozí domluvy.

Žádosti o záznamy, které nebyly mikrofilmovány, jako jsou soubory důchodů a většina unijních CMSR, musí být předloženy na příslušných formulářích mezi 8:45 a 15:30 Pondělí pátek. Formuláře žádostí a rejstříky mikrofilmů jsou k dispozici ve studovně mikrofilmů. Soubory důchodů a další původní záznamy jsou ne „vytaženo“ ze stohů po 15:30 hod. nebo v sobotu, ale může být prohlíženo během všech pravidelných výzkumných hodin, pokud byla žádost o stažení podána během pracovních hodin uvedených v předchozí větě.

Uvědomte si prosím, že se jedná o velmi oblíbené záznamy. NARA usiluje o to, aby byly záznamy snadno dostupné všem výzkumníkům na stejném základě. Aby NARA zajistila včasný a rovný přístup, omezuje počet původních záznamů, které můžete požadovat pro jakékoli načtení plánovaných záznamů. Limit jsou čtyři původní soubory pro každého výzkumníka pro každý tah během pracovního dne až 24 souborů v daný den. Vzhledem k počtu požadavků na původní záznamy nejsme schopni poskytnout předběžnou službu pro tyto záznamy. Nežádejte nás, abychom ověřovali, zda máme soubor před vaším příjezdem, nebo nás požádejte o urychlenou službu.

Vědci přicházející na dálku mohou chtít zavolat před svou návštěvou (1), aby ověřili hodiny výzkumné místnosti a (2) a zodpověděli případné další otázky. Kancelář konzultanta je k dispozici na čísle 202-501-5400.

Regionální zařízení

Některá regionální zařízení Národního archivu a správy záznamů (NARA) si vybrali mikrofilmovaný Občanská válka sestavila záznamy o vojenské službě a další mikrofilmované vojenské záznamy, aby ověřila jejich dostupnost.

Vyžádání záznamů poštou nebo online

Záznamy vojenské služby: Papírové kopie záznamů o vojenské službě občanské války lze vyžádat poštou pomocí formuláře 86 NATF pro každý voják (Dobrovolnická armáda nebo Pravidelná armáda). Formulář NATF 86 můžete získat zadáním svého jména a poštovní adresy na adresu www.archives.gov/contact/inquire-form.html. Nezapomeňte zadat správné číslo formuláře a počet formulářů, které potřebujete.

Evidence důchodů: O papírové kopie důchodových záznamů z občanské války lze požádat online nebo vyžádáno poštou pomocí formuláře 85 NATF pro každý voják (Dobrovolnická armáda nebo Pravidelná armáda, Union Navy nebo Marine Corps). Formulář NATF 85 můžete získat zadáním svého jména a poštovní adresy na adresu www.archives.gov/contact/inquire-form.html. Nezapomeňte zadat správné číslo formuláře a počet formulářů, které potřebujete.

Formuláře NATF 85 a formulář 86 můžete získat také písemně na adrese:
Národní archiv a správa záznamů,
Attn: NWCTB
700 Pennsylvania Avenue, SZ,
Washington, DC 20408-0001.

Důležité! Neexistují žádné kompilované servisní záznamy pro Námořnictvo nebo námořní pěchota personál. Nepoužívejte formulář 86 NATF. Místo toho kontaktujte Old Military and Civil Records (NWCTB), National Archives and Records Administration, 700 Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC 20408-0001.

Část 4: Fotografie a mapy občanské války

K fondům NARA patří fotografie z občanské války, které pořídili Matthew Brady, Alexander Gardner a George N.Barnard, dále mapy, plány, technické výkresy, schémata, plány a náčrty pevností. Přístup k nim je možný online prostřednictvím katalogu národních archivů. Některé z fotografií byly sestaveny do letáku Obrázky občanské války, který je k dispozici také online.

Fotografie z občanské války najdete také v těchto a dalších institucích:

Část 5: Jiné záznamy

Část 6: Velká armáda republiky

Velká armáda republiky (G.A.R.) byla vlastenecká společnost, založená v roce 1866, složená z veteránů občanské války, kteří čestně sloužili v armádě odboru. Tato společnost byla rozpuštěna v roce 1956 smrtí jejího posledního přeživšího člena. Vzhledem k tomu, že G.A.R. byla soukromá organizace veteránů, ne součástí federální vlády jsou její archivy ne mezi záznamy ve vazbě NARA.

Vybraná zařízení s G.A.R. materiály zahrnují:

A pokud jde o odkazy na online výzkum, podívejte se na stránku Velká armáda republiky a související odkazy na výzkum, kterou spravují Synové odborových veteránů občanské války.

Část 7: Další informace

Pro informace o vojenská služba a další vojenské záznamy z dob občanské války dostupné jako publikace mikrofilmů Národního archivu, konzultujte:

Výpisy pro skupiny záznamů (RG) uvedené níže v Mikrofilmové zdroje pro výzkum: Komplexní katalog národních archivů Mikrofilmové publikace. Washington, DC: Správa národních archivů a záznamů, 1996. K dispozici online nebo k zakoupení.

 • RG 15, Záznamy o správě veteránů
 • RG 92, Záznamy kanceláře generálního proviantu
 • RG 94, Záznamy kanceláře generálního pobočníka, 1780s-1917
 • RG 109, Sbírka konfederačních záznamů ministerstva války
 • RG 110, Záznamy předsednictva generála maršála (občanská válka)
 • RG 249, Záznamy generálního komisaře vězňů

Záznamy vojenské služby: Vybraný katalog publikací mikrofilmů národních archivů. Washington, DC: Správa národních archivů a záznamů, 1985. Dostupné online nebo k zakoupení.

Pro podrobné informace o další záznamy týkající se občanské války, poradit se:

 • Průvodce po genealogickém výzkumu v národním archivu. Washington, DC: Národní archiv a správa záznamů. Revize 1985. K zakoupení.
 • Munden, Kenneth W. a Henry Putney Beers. Unie: Průvodce po federálních archivech týkajících se občanské války. Správa národních archivů a záznamů. 1962. Dotisk, 1986. K zakoupení.
 • Piva, Henry Putney. Konfederace: Průvodce po archivech států společníka Ameriky. Národní archiv a správa záznamů. 1968. Dotisk, 1986. K zakoupení.
 • Průvodce po mapách občanské války v národním archivu. Národní archiv a správa záznamů. 1964. Dotisk, 1986. K zakoupení.
 • Průvodce po federálních záznamech v Národním archivu USA. 3 sv. Washington, DC: Národní archivy a správa záznamů. 1995. K dispozici online nebo k zakoupení.

Mnoho článků o Éra občanské války a její záznamy byly publikovány v Prolog: Čtvrtletník Národního archivu, který je k dispozici za 16 $ za roční předplatné (4 vydání za rok). Zpět problémy z Prolog jsou často k dispozici na mikrofilmu ve veřejných a univerzitních knihovnách. Následuje chronologický seznam článků o občanské válce publikovaných od roku 1988 do roku 2003:


1814: Britské síly zapálily Kapitol

Plameny šlehaly z nedokončených trosek amerického Kapitolu 24. srpna 1814. Britské síly zapálily tuto budovu, Bílý dům a velkou část Washingtonu jako odplatu Američanům a#8217 vypálení kanadského hlavního města Yorku předloni. Británie a její bývalá bývalá kolonie byly zapleteny do války v roce 1812, což byl konflikt, který vzplanul kvůli postupu královského námořnictva v “ impresi ” amerických vojáků do britské služby tím, že je mimo jiné nesprávně obvinil z toho, že jsou britskými poddanými. Joel Achenbach pro Washington Post.

V té době byla v budově Kapitolu umístěna Sněmovna, Senát, Nejvyšší soud a Kongresová knihovna podle architekta Kapitolu. Britské síly spálily asi 3000 knih ze sbírky v Kongresové knihovně a shromáždily nábytek v komoře Nejvyššího soudu, aby vytvořily obrovský oheň. Budova Kapitolu byla stále ve výstavbě a ještě neměla svou slavnou kopuli, uvádí Gillian Brockwell Pošta.

Příroda náhodou zachránila den. Obrovská bouře, možná tornádo způsobené předešlým dnem a 100stupňovým vedrem, zasáhla Washington a uhasila požáry a poslala britské síly zabalit dříve, než bylo plánováno. Některé vnitřní struktury a velká část exteriéru Kapitolu přežily požár a po nějaké debatě se úředníci rozhodli přestavět budovu federální vlády, kde stála. Jak hlásila Cassandra Goodová Smithsonian v roce 2016 byla z požárů hlášena pouze jedna oběť: John Lewis, prasynovec samotného George Washingtona.


Viet Cong

S tím, jak studená válka na celém světě sílila, Spojené státy zpřísnily svou politiku vůči jakýmkoli spojencům Sovětského svazu a do roku 1955 prezident Dwight D. Eisenhower přislíbil svou pevnou podporu Diem a jižnímu Vietnamu.

Díky výcviku a vybavení od americké armády a CIA zasáhly bezpečnostní síly Diem ’ na jihu sympatizanty Viet Minha, kterým posměšně říkal Viet Cong (nebo vietnamský komunista), zatkli asi 100 000 lidí, z nichž mnozí byli brutálně mučeni a popraven.

V roce 1957 Viet Cong a další odpůrci Diemova represivního režimu začali bojovat s útoky na vládní úředníky a další cíle a do roku 1959 začali zapojovat jihovietnamskou armádu do přestřelek.

V prosinci 1960 založilo Diem mnoho odpůrců v Jižním Vietnamu komunistické i nekomunistické Národní frontu osvobození (NLF), aby zorganizovalo odpor vůči režimu. Ačkoli NLF tvrdila, že je autonomní a že většina jejích členů nebyla komunisty, mnozí ve Washingtonu předpokládali, že to byla loutka Hanoje.


Portréty pojmenovaných mužů z řad občanské války

Toto je seznam všech fotografií, které byly nalezeny ve sbírkách & quot; Občanská válka Negativy a související výtisky & quot; a Feinberg-Whitman Division divize Prints and Photograph Division, které zobrazují pojmenované vojáky občanské války v hodnosti soukromého, desátníka nebo seržanta.

 • V době stého výročí občanské války měla divize Prints & amp Photographs velmi málo originálních fotografií vojáků z těchto řad, a proto se Kongresová knihovna snažila kopírovat fotografie do soukromých rukou a do několika veřejných institucí. Seznam obsahuje obrázky ze soukromých sbírek (obecně rozlišitelné pomocí označení „kopie fotografie“ v záznamu), nikoli však obrázky zkopírované z veřejných institucí.
 • Divize má portréty neidentifikovaných vojáků, portréty, u nichž není známa pozice hlídače a#8217, a mnoho portrétů důstojníků vysoké i nízké hodnosti. Takové obrázky nejsou zahrnuty v tomto seznamu, ale mnoho z nich lze nalézt v online katalogu Prints & amp Photographs, zejména ve sbírkách negativů a souvisejících výtisků z občanské války a ve sbírkách Brady-Handy.
 • Od sestavení tohoto seznamu získala Kongresová knihovna další sbírky, které zahrnují poddůstojnické muže z občanské války, zejména rodinnou sbírku fotografií občanské války Liljenquist Family a sbírku afroamerických fotografií Gladstone. Výzkumníci by měli tyto online sbírky konzultovat ohledně dalších obrázků na toto téma.

Související zdroje

Photographs of named and unnamed enslited men during the Civil War can also be found in other Prints and Photographs Division collections, particularly the Liljenquist Family Collection of Civil War Photographs and the Gladstone Collection of African American Photographs.

For references to other institutions that hold portraits of enlisted men, including the U.S. Army Military History Institute and the Museum of the Confederacy, see the Civil War “Related Resources” page.

Rights and Restrictions

There are no known restrictions on the publication and distribution of most of these photographs. However, some are copies of photographs that the Library of Congress borrowed during the 1950s and early 1960s. (Images with the designation "copy photograph" after the reproduction number may fall into this category. Select the linked reproduction number to display the associated catalog record. Catalog records for these images contain a note beginning "Copy photo made by LC. ".) After copying, the original photographs were returned to their owners but the Library did not retain a record of their names and addresses. In recent years, some owners have contacted the Library and the catalog records for these photographs cite the owner of the original photograph and state any restrictions that they placed on its use. The Library is not aware of any restrictions on the other images, but is anxious to hear from individuals or institutions that own the original photographs or who know of their history.


Civil War Casualties

Union dead after the Battle of Gettysburg, Gettysburg, Pa., 1863. Photo by Alexander Gardner

The Civil War was America's bloodiest conflict. The unprecedented violence of battles such as Shiloh, Antietam, Stones River, and Gettysburg shocked citizens and international observers alike. Nearly as many men died in captivity during the Civil War as were killed in the whole of the Vietnam War. Hundreds of thousands died of disease. Roughly 2% of the population, an estimated 620,000 men, lost their lives in the line of duty. Taken as a percentage of today's population, the toll would have risen as high as 6 million souls.

The human cost of the Civil War was beyond anybody's expectations. The young nation experienced bloodshed of a magnitude that has not been equaled since by any other American conflict.

Military Losses in American Wars

The numbers of Civil War dead were not equaled by the combined toll of other American conflicts until the War in Vietnam. Some believe the number is as high as 850,000. The American Battlefield Trust does not agree with this claim.

Civil War Battle Casualties

More American soldiers became casualties at the Battle of Gettysburg than in the Revolutionary War and War of 1812 combined.

New military technology combined with old-fashioned tactical doctrine to produce a scale of battle casualties unprecedented in American history.

Civil War Service by Population

Even with close to total conscription, the South could not match the North's numerical strength. Southerners stood a significantly greater chance of being killed, wounded, or captured.

Even with close to total conscription, the South could not match the North's numerical strength. Southerners also stood a significantly greater chance of being killed, wounded, or captured.

Confederate Military Deaths by State

This chart and the one below are based on research done by Provost Marshal General James Fry in 1866. His estimates were based on Confederate muster rolls--many of which were destroyed before he began his study--and many historians have disputed the results. The estimates for Virginia, North Carolina, Alabama, South Carolina, and Arkansas have been updated to reflect more recent scholarship.

This chart and the one below are based on research done by Provost Marshal General James Fry in 1866. His estimates for Southern states were based on Confederate muster rolls--many of which were destroyed before he began his study--and many historians have disputed the results. The estimates for Virginia, North Carolina, Alabama, South Carolina, and Arkansas have been updated to reflect more recent scholarship.

Union Military Deaths by State

Given the relatively complete preservation of Northern records, Fry's examination of Union deaths is far more accurate than his work in the South. Note the mortal threat that soldiers faced from disease.

Given the relatively complete preservation of Northern records, Fry's examination of Union deaths is far more accurate than his work in the South. Note the mortal threat that soldiers faced from disease.

There were an estimated 1.5 million casualties reported during the Civil War.

A "casualty" is a military person lost through death, wounds, injury, sickness, internment, capture, or through being missing in action. "Casualty" and "fatality" are not interchangeable terms--death is only one of the ways that a soldier can become a casualty. In practice, officers would usually be responsible for recording casualties that occurred within their commands. If a soldier was unable to perform basic duties due to one of the above conditions, the soldier would be considered a casualty. This means that one soldier could be marked as a casualty several times throughout the course of the war.

Most casualties and deaths in the Civil War were the result of non-combat-related disease. For every three soldiers killed in battle, five more died of disease. The primitive nature of Civil War medicine, both in its intellectual underpinnings and in its practice in the armies, meant that many wounds and illnesses were unnecessarily fatal.

Our modern conception of casualties includes those who have been psychologically damaged by warfare. This distinction did not exist during the Civil War. Soldiers suffering from what we would now recognize as post-traumatic stress disorder were uncatalogued and uncared for.

The Battle of Gettysburg left approximately 7,000 corpses in the fields around the town. Family members had to come to the battlefield to find their loved ones in the carnage. (Knihovna Kongresu)

Approximately one in four soldiers that went to war never returned home. At the outset of the war, neither army had mechanisms in place to handle the amount of death that the nation was about to experience. There were no national cemeteries, no burial details, and no messengers of loss. The largest human catastrophe in American history, the Civil War forced the young nation to confront death and destruction in a way that has not been equaled before or since.

Recruitment was highly localized throughout the war. Regiments of approximately one thousand men, the building block of the armies, would often be raised from the population of a few adjacent counties. Soldiers went to war with their neighbors and their kin. The nature of recruitment meant that a battlefield disaster could wreak havoc on the home community.

The 26th North Carolina, hailing from seven counties in the western part of the state, suffered 714 casualties out of 800 men during the Battle of Gettysburg. The 24th Michigan squared off against the 26th North Carolina at Gettysburg and lost 362 out of 496 men. Nearly the entire student body of Ole Miss--135 out 139--enlisted in Company A of the 11th Mississippi. Company A, also known as the "University Greys" suffered 100% casualties in Pickett's Charge. Eighteen members of the Christian family of Christianburg, Virginia were killed during the war. It is estimated that one in three Southern households lost at least one family member.

One in thirteen surviving Civil War soldiers returned home missing one or more limbs. Pre-war jobs on farms or in factories became impossible or nearly so. This led to a rise in awareness of veterans' needs as well as increased responsibility and social power for women. For many, however, there was no solution. Tens of thousands of families slipped into destitution.

Compiling casualty figures for Civil War soldiers is a complex process. Indeed, it is so complex that even 150 years later no one has, and perhaps no one will, assemble a specific, accurate set of numbers, especially on the Confederate side.

A true accounting of the number of men in the armies can be approached through a review of three primary documents: enlistment rolls, muster rolls, and casualty lists. Following any of these investigative methods one will encounter countless flaws and inconsistencies--the records in question are little sheets of paper generated and compiled 150 years ago by human beings in one of the most stressful and confusing environments to ever exist. Enlistment stations were set up in towns and cities across the country, but for the most part only those stations in major northern cities can be relied upon to have preserved records. Confederate enlistment rolls are virtually non-existent.

The average Civil War soldier was 26 years old, weighing 143 pounds and standing 5'8" tall. (Library of Congress)

Muster rolls, generated every few months by commanding officers, list soldiers in their respective units as "present" or "absent." This gives a kind of snapshot of the unit's composition in a specific time and place. Overlooking the common misspelling of names and general lack of specificity concerning the condition of a "present" or "absent" soldier, muster rolls provide a valuable look into the past. Unfortunately, these little pieces of paper were usually transported by mule in the rear of a fighting army. Their preservation was adversely affected by rain, river crossings, clerical errors, and cavalry raids.

Casualty lists gives the number of men in a unit who were killed, wounded, or went missing in an engagement. However, combat threw armies into administrative chaos and the accounting done in the hours or days immediately following a battle often raises as many questions as it answers. For example: Who are the missing? Weren't many of these soldiers killed and not found? What, exactly, qualifies a wound and did armies account for this the same way? What became of wounded soldiers? Did they rejoin their unit did they return home did they die?

A wholly accurate count will almost certainly never be made. The effects of this devastating conflict are still felt today.

"Fondly do we hope, fervently do we pray, that this mighty scourge of war may speedily pass away. Yet, if God wills that it continue until all the wealth piled by the bondsman’s two hundred and fifty years of unrequited toil shall be sunk, and until every drop of blood drawn with the lash shall be paid by another drawn with the sword, as was said three thousand years ago, so still it must be said “the judgments of the Lord are true and righteous altogether.”


Chattanooga

The Federals’ victory at Chattanooga opened up the Deep South for a Union invasion and set the stage for Maj. Gen. William T. Sherman’s Atlanta Campaign the following spring.

How it ended

Union victory. After the battles, the rivers, rails, and roads of Chatta­nooga were firmly in Union hands. The city was transformed into a supply and communications base for Sherman’s 1864 March to the Sea.

In context

Following Union general William Rosecrans’s defeat at Chickamauga on September 18–20, 1863, the Army of the Cumberland fell back to the high ground and rail hub at Chattanooga, Tennessee. Confederate general Braxton Bragg chose to besiege the Union forces entrenched around the city, hoping to starve them into surrender.

In October, Gen. Ulysses S. Grant was given command of all Union forces in the west and replaced Rosecrans with Maj. Gen. George Thomas. After securing the vital “Cracker Line” to feed his starving army and defeating the Confederate counterattack at Wauhatchie, Grant turned his focus to a Union breakout.

The three-day Battles of Chattanooga resulted in one of the most dramatic turnabouts in American military history. When the fighting stopped on November 25, 1863, Union forces had driven Confederate troops away from Chattanooga, Tennessee, into Georgia, clearing the way for Union general William T. Sherman's March to the Sea a year later. Sherman wreaked havoc as his troops blazed a path of destruction, burning towns between Atlanta and Savannah in an effort to cripple the South.

Distraught at his devastating loss at the Battle of Chickamauga in September, Union general William Rosecrans retreats to Chattanooga, Tennessee. Confederate general Braxton Bragg, looking to capitalize on his victory against Rosecrans, follows the Federals there and establishes positions on Missionary Ridge and Lookout Mountain, successfully putting the Union troops under siege and cutting off their supply line.

On October 17, Gen. Ulysses S. Grant is given command over the newly created Military Division of the Mississippi, which puts all Federal troops in the Western Theater—including the Army of the Cumberland—under his control. In the days that follow, Grant learns that Rosecrans is planning to withdraw the Army of the Cumberland from Chattanooga, effectively surrendering the strategically important city. Grant immediately replaces Rosecrans with Maj. Gen. George Thomas and orders Thomas to hold Chattanooga, to which Thomas responds, “we will hold the town till we starve.” In an effort to send support to the men of the Army of Cumberland, Grant sets up a “Cracker Line” to move food across the Tennessee River to the soldiers under siege.

November 23. Grant receives word from Confederate deserters that Bragg is withdrawing some of his brigades. On seeing columns of Confederates marching away from Missionary Ridge, Grant becomes concerned that Bragg is sending troops to reinforce the Confederates under Lt. Gen. James Longstreet near Knoxville. In an effort to prevent this, Grant sends 14,000 Union troops to engage a rear-guard of 600 Confederates at Orchard Knob. The vastly outnumbered Rebels are able to get off only one volley before being overrun by the Federals. Orchard Knob serves as Grant’s headquarters for the remainder of the battle.

November 24. Major General Joseph Hooker strikes the Confederate left at Lookout Mountain. Hooker has three divisions under his command, which are led by generals John W. Geary, Charles Cruft, and Peter J. Osterhaus. At 10:30 a.m., Geary’s men make contact with Confederate general Edward Walthall’s men one mile southwest of Point Lookout. The Confederates’ inferior numbers are quickly driven back. Ve 13:00 hod. Confederate general John C. Moore launches a counterattack against the surging Union forces, but the Rebels find themselves severely outflanked and retreat through the fog. That night, Bragg holds a council with his generals and decides to withdraw from Lookout Mountain to reinforce Missionary Ridge. This hands Grant a second victory.

Although Grant expects Gen. William T. Sherman to attack Missionary Ridge in coordination with Hooker’s attack at Lookout Mountain, faulty intelligence leads Sherman’s men to Billy Goat Hill instead. Undaunted, Grant is determined to follow up the success of November 24 with a coordinated effort. Hooker will advance on Missionary Ridge from the south while Sherman attacks Tunnel Hill, on the northern end of the Confederate position. Thomas’s Army of the Cumberland is arrayed against the center of Bragg’s line to offer assistance as needed.


Visiting Lichfield: Cathedral’s Civil War scars

Lichfield Cathedral is today a place of quiet and contemplation, an impressive example of Gothic architectural splendour that dominates the skyline of the city that shares its name. But its sandstone edifice still bears the scars of the three violent sieges it endured during the turbulent years of the English Civil War.

In 1643, a year into the war, the Cathedral became a battleground between the forces of Parliament and King – ironically it was the wall built to defend it during medieval times that made it such a target.

While Lichfield town had sided with Parliament, its cathedral and religious community had remained loyal to King Charles I and the building was occupied by Royalist soldiers under the command of the Earl of Chesterfield.

The first Siege: March 1643

The Cathedral proved to be an ideal place for a garrison. Lichefield was the only “cathedral castle” in the country, thanks to a decision by bishops Lymesey and de Clinton to fortify it with a thick stone wall during the 13th century.

In addition, the cathedral was protected by a moat that today forms part of Minster Pool. Entry to what was in effect a fortified island on which the cathedral stood, was through two gateways, one to the north connected to Beacon Street and one to the south linked to Dam Street.

Lord Brooke, a parliamentary general with a puritanical hatred for all things Popish, set out to Lichfield in 1643 to both evict the Royalist garrison of the Cathedral and wreak some religious vandalism on the holy building he suspected of Devilish influence.

Approaching from Dam Street with his regiment of foot soldiers (known for their purple coats) Lord Brooke had barely begun the task of besieging the cathedral when he was killed by a sniper operating from one of the its spires.

A plaque set up in Dam Street to commemorates the event and reads as follows:

“[On] March 2nd 1643 Lord Brooke a General of the Parliament forces, preparing to
besiege the close of Lichfield, then garrisoned for King Charles the First, received his death wound on the spot beneath this inscription by a shot in the forehead, from Mr Dyott. A gentleman who had placed himself on the battlements of the great steeple to annoy the besiegers”.

Given the inaccuracy and unwieldy nature of muskets of the era, a shot on target from some 180 yards distance was an impressive achievement, but historical records of the time state that the sniper – John Dyott – who was deaf and dumb, was a poacher and therefore likely to have been a good marksman.

The death of Brooke, who it has been speculated could have become the leader of Parliamentary forces rather than Oliver Cromwell had he survived, did not put an end to the siege.

His successor Gell took over command. To demoralise the Royalists Gell ordered his troops to lob grenadoes – a primitive type of hand grenade – over the walls. These proved the final straw for the small band of Royalist defenders who after two days of fighting agreed to evacuate the cathedral and withdraw from Lichfield.

It is at this point that the Cathedral really began to suffer. The Roundheads desecrated the building in an orgy of puritan inspired destruction burning the holy vestments, opening tombs and trashing the Medieval library and the priceless texts it contained.

Ornate carved likenesses of kings, queens, saints and benefactors of the cathedral that line its inner walls were badly damaged. While many were subsequently repaired, especially during the Victorian era, several of them still bear the slash marks from Roundhead sword blade and pike points.

Detailed medieval wall paintings depicting scenes from the bible were whitewashed with lime. Only recently have some of these been restored on the cathedral’s western wall.

Parliamentary soldiers even baptised a cow in the font, an act of religious disrespect that was so shocking it was seized upon by Royalist propagandists who produced pamphlets depicting the event to vilify their opponents.

The second siege: April 1643

Just a month after the first siege was over the Royalists planned a campaign to retake the Cathedral.

This time it was not the town itself that was important but its strategic location. King Charles was seeking to secure a safe route for Queen Henrietta and a convoy of munitions based at York to reach him at Oxford.

Charles entrusted the job of capturing the Roundhead strongholds along the route in the West Midlands to his nephew Prince Rupert.

The flamboyant Rupert, who was known to ride into battle accompanied by his white hunting poodle Boy, was a skilled and experienced soldier and one of the Royalist’s most successful commanders.

After capturing and looting Birmingham, Rupert turned his attention to Lichfield cathedral, which he besieged in April.

Royalist artillery positions were established around the town to pound the Cathedral’s walls, one such fieldwork is still visible having become the beer garden of the George and Dragon Pub known as “Rupert’s Mound”.

After several attempts to storm the walls of the Cathedral failed, Rupert brought up miners from nearby Cannock Chase to first drain the moat and then tunnel under the walls.

Once these were complete he ordered the tunnels packed with gunpowder which was denoted on 20 April – the first recorded example of an explosive mine being used in a siege in England.

Once the dust settled a large breach had been created in the walls.

At this point the Parliamentary defenders decided to surrender and were allowed to leave honourably with their arms. They also managed to sneak the silver they had plundered from the building past the Royalists.

The third siege: March 1646

Lichfield and its Cathedral experienced a period of three years of relative peace under Royalist control as the war moved it other parts of the country.

It wasn’t until March 1646 when towards the close of the first civil war a parliamentary army led by Sir William Brereton arrived before the Staffordshire city.

So began the longest siege of the Cathedral as the Royalist defenders held on grimly in the vain hope of relief coming from Oxford.

Over the four months of the siege the Parliamentarians erected new cannon positions from which to bombard the Cathedral. One shot hit the central spire, bringing it crashing down along with much of the Cathedral’s roof.

The Royalists continued to resist. As rations began to run low, the 800 soldiers resorted to eating their hoses and any scraps that could be found.

It was only after Charles I handed himself over to Parliament and ordered his troops to surrender that the Royalist garrison at Lichfield finally laid down their arms.

The three sieges left a once grand place of worship completely wrecked shell.

The ruined Lichfield Cathedral remained as a sorry reminder of the destruction of the civil wars throughout the Protectorate until the restoration of the monarch under Charles II in 1660.

Perhaps moved by the staunch defence put up by the Cathedral’s defenders and the damage it had sustained on his father’s behalf during the war, Charles II ordered extensive repairs to be undertaken.

The damaged spire and roof were repaired and Sir Christopher Wren was called on to provide his skills to bring the Cathedral back to its former glory.

A stained glass window on the western wall of the building commemorates this period, showing Wren directing stonemasons and other workers repairing the building.

Following the work, a statue of Charles II was erected at the west front of the Cathedral and despite being quite weather eroded still stands nearby today. A plaque below reads:

“After the ravages of Civil War, Charles II gave money and timber towards the repair of this cathedral”.

During the Victorian era the Cathedral underwent another period of restoration under Sir George Gilbert Scott and his son Oldrid.

Today the Cathedral is once again a well maintained living place of worship and pilgrimage associated with Saint Chad.

Nevertheless the damaged carved heads and overgrown walls remain as a reminder of the Cathedral’s violent past.


Railroad’s Critical Role in the Civil War

The Civil War is renowned for the introduction and employment of many new weapons, including rifled artillery, machine guns and submarines. To this list should also be added railroad weapons, which were the predecessors of modern armored fighting vehicles.

During the war, railroads were second only to waterways in providing logistical support for the armies. They were also vital to the economies of the divided nation. A great deal has been written about railroads in the war, and in particular the spectacular engineering feats of the U.S. Military Railroads’ Construction Corps under Herman Haupt. But strangely, the tactical employment of locomotives and rolling stock, which was actually quite widespread, has thus far escaped serious attention.

Large military forces were, of course, the worst danger to railroads. Because they supplied the units that were on campaign, railroads were often major objectives–an army without supplies cannot operate for long. Since the only sure way to deal with large-scale threats was with a force of similar size, armies often stayed near the railroad tracks. While armies campaigned, locomotives and rolling stock provided logistical support, and some also performed tactical missions. These missions included close combat, especially when the situation was fluid or when the railroad provided a convenient avenue of approach to an opponent.

In such situations, commanders sometimes sent locomotives to reconnoiter the terrain and gain information on enemy troop dispositions. While this may seem like a risky venture, gathering information was often worth the risk, and lone locomotives could quickly reverse direction and move as fast as 60 mph, far faster than pursuing cavalry. With such great mobility, locomotives were also useful as courier vehicles when commanders had to rush vital intelligence to headquarters. This communications service was an important advantage in a war where raiders frequently cut or tapped telegraph lines.

Useful as they were for tactical and logistical support, locomotives were vulnerable to derailments and sharpshooters, who might perforate a boiler or a crewman. Federal officers accordingly inspected rails and armored some of their engines against small-arms fire. Unfortunately, their crews found that the armor trapped too much heat inside the cabs and limited egress if there was an accident. This was an important consideration, since a ruptured boiler could scald a crew in their iron cab like lobsters in a pot. This grisly prospect encouraged many crewmen to take their chances by jumping from the cab in the event of a derailment. An eventual compromise included applying armor to some parts of the cab and installing small oval windows, thus reducing the chances of a sharpshooter’s bullet penetrating the glass, while still affording adequate visibility for the crew.

In special situations, locomotives served as rams. Troops might start a locomotive down a track with a full head of steam to damage an enemy train or railroad facilities, or to attack troops. On one occasion, Confederate soldiers lurking near a burned bridge suddenly saw a burning ammunition train hurtling straight toward them, forcing them to skeddadle. Troops sometimes launched individual cars, also set ablaze, against opponents, or used them to burn bridges. The potential for such railborne threats prompted commanders to build obstructions on the tracks.

Freight trains might also deceive an enemy. A train might run back and forth into an area, tricking scouts into reporting that the enemy was reinforcing his position, when in fact he was leaving. One Federal ruse involved sending a deserted train down the tracks to entice masked Confederate artillery into firing, thereby revealing their location to counterfire.

While trains might serve as artillery bait, they could also transport heavy guns to the battlefield. Commanders took this idea a step further during the war by mounting heavy artillery pieces, which were very cumbersome to maneuver in the field, on flatcars for combat operations. Locomotives or manpower propelled these railroad batteries, dispensing with the horses that normally were the prime movers for the guns and eliminating the need to hitch or unhitch the gun from the horse team. This enabled a battery to fire on the move, a significant advantage over its horse-drawn counterparts.

To protect railroad batteries against counterfire, builders mounted thick iron and wooden shields on the flatcars at a 45-degree angle to deflect enemy projectiles. Batteries fired through the shields’ embrasures and then recoiled along the length of the cars, arrested by ropes. The crews then reloaded the weapons and pushed them back into battery position.

Not all railroad batteries had armor protection. Some relied on mobility, covered firing positions, and firing during periods of low visibility to limit their exposure to enemy artillery. Other railroad batteries relied on their superior range to batter opposing forces from afar. With such capabilities, railroad artillery was appropriate for siege and harassment operations as well as head-to-head encounters between armies.

As an army advanced, it often had to rebuild railroads that the fleeing enemy had destroyed. Construction trains, forerunners of modern engineer corps vehicles, thus became indispensable to military operations. These trains required armed protection, and infantrymen and cavalrymen often accompanied them.

Also useful in railroad warfare were armed trains, which, as their name implies, carried combat-ready troops and, at times, artillery. Their march order, or sequence of cars, is noteworthy. The locomotive was placed in the train’s center, where it received some protection from the train’s cars and its own tender. Generally speaking, flatcars–sometimes laden with troops and artillery–rode at the train’s ends to provide the best fields of fire. Passenger cars or boxcars might ride between the flatcars and the locomotive.

Armed trains performed several missions. In some instances they doubled as construction trains. They also patrolled tracks, conducted reconnaissance missions, and escorted supply trains. Individual armed cars also accompanied supply trains, usually coupled to the front of a locomotive. On one occasion, armed Federals in mufti stole a Confederate train and wreaked havoc on the line. Meanwhile, another Federal armed train, only recently commandeered from the Confederates, carried a conventional force through Confederate territory to rendezvous with the renegade train.

Some armed trains carried sandbags or another form of shielding for the troops on board, but this was not always the case. In the first few months of the Civil War, troops disdained cover, since they were accustomed to tactics best suited for the smoothbore musket. They considered cowering behind cover during combat to be less than manly.

As the war progressed and the lethality of rifled muskets became all too evident, soldiers’ attitudes changed toward using cover in combat. Naval events at Hampton Roads, Va., which included a duel between the ironclad vessels Monitor a Merrimack, convincingly illustrated the efficiency of iron plating in stopping projectiles. Shortly thereafter, ‘monitor fever’ swept the nation as ironclad enthusiasts lobbied for the construction of a huge ironclad fleet. Army officers also caught this fever, and ironclad railroad cars soon appeared across the nation. Fittingly, troops called them railroad monitors, to honor the Federal vessel that inspired the fever.

The first railroad monitors resembled iron boxcars. Light artillery pieces were fired from hatches cut in the hull. Small-arms apertures cut in the sides allowed infantrymen to supplement the fire of the main guns. The car’s armor was only thick enough to withstand small-arms fire, however, so commanders generally relegated the boxcar-shaped monitors to areas known to be infested with partisans.

Railroad monitors carried several infantrymen. However, firing artillery and muskets from within the cramped confines of a railroad car must have been confusing and dangerous. Ultimately, monitors carried riflemen with repeating rifles inside the car, which had an artillery piece mounted on the top of the car that commanded all sides of the train. This arrangement separated the infantry from the artillery while substantially increasing fire- power, but at least one unimpressed reporter referred to it as a ‘hermaphrodite.’

Another means of segregating the infantry from the artillery was the rifle car. Rifle cars resembled ordinary boxcars, but their shielding was placed inside the cars. Musket apertures on all sides offered their crews wide fields of fire for small arms. Like the artillery-bearing railroad monitors, rifle cars could guard key railroad features, protect repairmen, supervise railroad guards and escort supply trains. Just as rifle monitors foreshadowed modern tanks, rifle cars were early versions of infantry fighting vehicles.

Along with rifle cars came a new type of railroad monitor that used thick, sloped iron casemates that could deflect light artillery projectiles–an important capability when Confederate horse artillery lurked nearby. These new railroad monitors resembled elongated pyramids and were the same shape as casemated ironclad vessels (turrets were not used with the light artillery on railroad monitors, though armored railroad cars in subsequent conflicts did use turrets). With their thick armor and cannons, these railroad monitors were similar to modern tanks.

Rifle cars and monitors coupled to a locomotive formed an ironclad (or armored) train. A simple ironclad train consisted of a locomotive and a railroad monitor. Optimally, however, an ironclad train employed a number of cars in a specific sequence as had the armed trains. A railroad monitor rode at each end of the train. Coupled to these were rifle cars, with the locomotive and tender positioned in the middle. This march order distributed firepower evenly, provided mutually supporting small-arms and artillery fire, and afforded the locomotive some protection. Not all ironclad trains had the same number of cars, but this efficacious march order became the ideal for armored trains subsequently used by many nations. Indeed, modern armored forces today use a similar combined-arms approach of mutually supporting firepower, although the vehicles operate independently rather than being coupled together in units, and, of course, are not limited to the rails.

While armor might protect rolling stock from projectiles, explosive devices planted in the roadbed posed serious threats to trains of all types. These torpedoes (known today as mines) included simple artillery shells with percussion fuses as well as specially constructed pressure-detonated contrivances filled with gunpowder. When buried in the roadbed under a crosstie, torpedoes could be detonated by a passing train. Some torpedoes, especially those using artillery shells, lifted locomotives completely from the tracks and shattered freight cars.

Because of the many hazards that might be present on the tracks, some Federal locomotives pushed loaded flatcars over the rails to inspect the tracks or to detonate torpedoes before the valuable locomotive passed over them. These flatcars, known today as control cars, pusher cars or monitor cars (not to be confused with railroad monitors), also protected locomotives from rams.

Another method of preventing attacks on Federal trains was to put hostages with Confederate sympathies on the trains. Some Federal commanders even issued draconian decrees threatening to deport local inhabitants or destroy their farms if depredations occurred on local railroads.

Belligerents also used other vehicles on the railroads. Handcars–small but utilitarian vehicles–were used to inspect rails, transport important personnel and evacuate the wounded. They also helped troops escape superior forces and reconnoiter in fluid tactical situations. In this role they were far more stealthy than locomotives, although they lacked a locomotive’s speed and protective cab. Some handcars were large enough to transport several men, including guards, and were a valuable mode of transport if a locomotive was unavailable. In one instance, a large handcar carried a 10-pounder Parrott gun to duel with a much larger Confederate railroad battery.

Since operable locomotives were at a premium during the war, it was not always economical to use them on missions for which a smaller vehicle would suffice. The Federals therefore applied off-the-shelf technology to warfare, using recently developed steam passenger cars (self-propelled railroad coaches) to inspect the tracks and deliver pay to isolated posts. On such missions, the cars carried some interior armor that protected the steam engine as well as the crew, making the steam passenger cars forerunners of self-propelled armored railroad cars or, as the Russians called them, railroad cruisers. These heavily armed railroad cars proved good substitutes for armored trains, since several cars were not dependent on a single locomotive for mobility.

Civil War railroad operations were characterized by the widespread use of locomotives and rolling stock to support armies tactically as well as logistically. Americans set precedents for a variety of modern armored fighting vehicles, including armored railroad cars, armored trains, railroad batteries and other railroad weapons. Moreover, tanks, armored personnel carriers, engineer vehicles and self-propelled artillery can also claim American railroad weapons as their conceptual ancestors.


This article was written by Alan R. Koenig and originally appeared in the September 1996 issue of America’s Civil War časopis.

Chcete -li získat další skvělé články, nezapomeňte se přihlásit k odběru America’s Civil War časopis dnes!


Podívejte se na video: Snapshot 21w37a: ÚNIK NOVÝCH BLOKŮ!!!