Většina imigrantů, kteří přišli na Ellis Island v roce 1907, byla zpracována během několika hodin

Většina imigrantů, kteří přišli na Ellis Island v roce 1907, byla zpracována během několika hodin


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ellisovým ostrovem prošlo v letech 1892 až 1954 více než 12 milionů přistěhovalců - jen v roce 1907 jich do USA vstoupilo neuvěřitelných 1 004 756. A přesto, dokonce i v těchto dnech vrcholné imigrace, pro většinu cestujících, kteří doufají, že ve Spojených státech založí nový život, proces vstupu do země skončil a proběhl relativně rychle - během několika hodin.

Cestující vystupující z lodí na stanici brány v roce 1907 přicházeli kvůli řadě faktorů, včetně silné domácí ekonomiky a vypuknutí násilí proti Židům v Ruské říši, říká Vincent Cannato, docent historie na University of Massachusetts, Boston a autor knihy American Passage: The History of Ellis Island.

"To se lišilo od člověka k člověku, ale na 80 procent proces trval několik hodin a pak byli venku," říká. "Ale může to také trvat několik dní, pár týdnů, pár měsíců nebo, v některých velmi vzácných případech, několik let."

Barry Moreno, historik a knihovník Imigračního muzea na Ellisově ostrově, říká, že většina cestujících na Ellisově ostrově v roce 1907 pocházela z Evropy, přičemž největší počet imigrantů tvořili Italové. Říká, že dokument manifestu cestujícího, napsaný skriptem, byl vytvořen z místa odletu, který obsahoval jméno každého cestujícího, věk, zaměstnání, místo určení a další informace. "Tento dokument by měl zásadní význam, když se přistěhovalci dostanou do New Yorku," říká.

Proces probíhal asi takto: Než bylo lodi povoleno vstoupit do newyorského přístavu, podle Morena se muselo zastavit na karanténním kontrolním stanovišti u pobřeží Staten Island, kde by lékaři hledali nebezpečná nakažlivá onemocnění, jako jsou neštovice, žluté horečka, mor, cholera a malomocenství. Jakmile loď prošla kontrolou, přistoupili imigrační důstojníci na palubu lodi po lanových žebřících, než zakotvila.

"Museli zahájit imigrační řízení opravdu rychle, protože tam bylo tolik cestujících - často až 2 000 až 3 000 cestujících ze všech tříd," říká Moreno. "Jen ve třetí třídě bys mohl mít až 1 500 cestujících."

Cestující první a druhé třídy (miliardáři, hvězdné scény, obchodníci, obchodníci a podobně) byli vyslýcháni a bylo jim dovoleno vystoupit, jakmile loď zakotvila. "Nyní, v roce 1907, nebyly pro vstup do USA potřeba žádné pasy ani víza," říká. "Ve skutečnosti nebyly vyžadovány žádné doklady." Bylo to období bez papírů. Jediné, co jste museli udělat, bylo verbálně dát úředníkovi informace, když jste nastupovali na loď v Evropě, a tyto informace byly jedinou informací, která byla použita, když dorazili. “

Cestující s řízením, kterým byly přiděleny manifestní štítky, aby inspektoři mohli snadno najít jejich informace, byli poté konfrontováni celními úředníky USA, kteří rychle zkontrolovali zavazadla, zda neobsahují zboží podléhající clu nebo kontraband. Cestující byli poté naloženi na malé parníky a přivezeni na Ellis Island. "Čluny by unesly 700, 800, dokonce 1 000 cestujících," říká Moreno. "Cestujícím by bylo nařízeno, aby vytvořili dvě oddělené linky;" jedna z žen a dětí, včetně chlapců mladších 15 let, a jeden z mužů, kteří denně připlouvají až 10 000 cestujících a několik parních lodí. “

Podle Morena byla nejprve lékařská prohlídka provedená vojenskými chirurgy. "Protože byli oblečeni jako vojáci, často to zmátlo a zmátlo imigranty, kteří byli většinou rolníci, chudí Židé nebo malí měšťané," říká. "Nechápali, kdo tito muži byli." Mysleli si, že jsou policisté nebo vojáci. Ale jak se vytvořily tyto dlouhé, dlouhé nekonečné řady, lékaři museli co nejrychleji každého vyšetřit na oční choroby, kožní poruchy, srdeční choroby a další. “

Lékaři také museli umět pár instrukčních slov v mnoha jazycích. "Většina imigrantů byla negramotná i ve svých vlastních jazycích," poznamenává Moreno. "A v roce 1907 už lékaři vyvinuli tajný kódový systém využívající kousek křídy." Oblečení cestujícího by označili písmenem abecedy: „H“ znamenalo podezření na srdeční potíže; „L“ podezření na kulhání; ‘X‘ měl podezření na slabomyslnost a tak dále. “

Moreno říká, že ti, kteří byli označeni, byli odstraněni z linky a „odvezeni přes místnost, kde vás zavřeli do kotce, do klece, které se říkalo doktorské pero“, dokud lékaři neměli volnost pokračovat v dalších vyšetřeních nebo výsleších.

"Jen asi 10 procent lidí bylo zadrženo kvůli tomuto druhu výslechu," říká. "Devadesát procent prošlo touto linií dotazování bez problémů." Proč? Částečně proto, že lékaři věděli, že není dost místa na to, aby zadrželo příliš mnoho lidí. “

Dále byli imigranti filtrováni do dlouhých front, aby je mohli vyslechnout inspektoři (často s pomocí tlumočníků). "Inspektor by ověřil manifest cestujících znovu přečtením poskytnutých informací," říká Moreno. "Pokud by bylo vše v pořádku, udělal by jen malé zatržítko u tvého jména, ale pokud tvé odpovědi byly špatné, špatné nebo podezřelé, nebo pokud o tobě dorazily tajné informace před tvým příjezdem, tvé jméno bylo označeno 'X" "a bylo ti řečeno, že budeš zadržen."

"Zadržení znamenalo, že můžete být drženi přes noc a spát ve společných pokojích a v jídelně imigrantů budete krmit tři jídla denně," říká Moreno. "Byli byste nuceni zůstat na Ellis Island, dokud se něco nevyřeší, jako třeba peníze na drátě nebo možnost poskytnout adresu." Říká, že závažné případy zadržování, které byly vzácné, mohly být označeny téměř z jakéhokoli důvodu, ale obvykle měly co do činění s otázkami morálky (pokud byla například žena těhotná a neprovdaná) nebo trestním obviněním. "Hledali podezřelé anarchisty, osoby, které byly politicky nebezpečné, a smluvní dělníky - imigranty, kteří byli přivedeni, aby přerušili stávky."

Cannato říká, že zadržení závisí na konkrétním případu. "Co často způsobilo, že případ trvá déle, byla odvolání," říká. "Pokud by úředníci na Ellis Island váš případ zamítli, mohli byste se proti němu odvolat až do Washingtonu, DC, ale to samozřejmě vyžaduje čas a často by trvalo několik týdnů, než se projde byrokracií, než bude vyneseno rozhodnutí."

Pokud jste nebyli zadrženi, byli jste okamžitě propuštěni a většina imigrantů prošla Ellisovým ostrovem za tři až pět hodin bez přenocování a bez jídla, říká Moreno. "Pokud chtěli jídlo, mohli by jít dolů do jídelny, kde majitel restaurace prodával obědové balíčky: velký box za 1 dolar, malý box za 50 centů." V krabici byl sendvič, koláč a jablko. Jediné jídlo zdarma dostaly zadržené osoby držené násilím přes noc. “

Jen 2 procentům přistěhovalců na Ellis Island byl odepřen vstup do USA. "Velkým rozporem nebo ironií je, že máte rozsáhlý inspekční proces a máte tento restriktivní sentiment a všichni tito lidé, které chcete držet mimo zemi, a na konci dne jsou odmítnuta méně než 2 procenta," "Říká Cannato." "Na konci dne tento proces opravdu neměl držet mnoho lidí venku;" cílem skutečně bylo prosít pšenici z plev a vytřídit ty, kteří byli „nežádoucí“.

A ti, kteří prošli kontrolou, byli jednoduše posláni na cestu bez oficiálního papírování. "Je těžké zabalit si mysl, protože dnes žijeme v tak byrokratickém světě," dodává Cannato. "Máme pasy, rodné listy a nejrůznější dokumenty." Nebylo tam: ‚Vítejte v Americe, tady je vaše nové ID fotografie.‘ “


Ellis Island nám připomíná, že přistěhovalci byli v Americe kdysi vítáni

Mezi lety 1892 a 1954 zpracoval Ellis Island 12 milionů nově příchozích. Asi 40 procent dnešních Američanů pochází z mužů, žen a dětí, kteří prošli hlavním imigračním centrem země. Pokud jsou Spojené státy národem přistěhovalců, 27,5 akrů v New York Harbour jsou stejně ikonické jako Liberty Bell, Wall Street a popcorn.

Henry Roth byl jedním ze 3 milionů židovských přistěhovalců zpracovaných na Ellisově ostrově a úvodní stránka jeho románu „Call It Sleep“ popisuje lidskou všudypřítomnost v jeho chodbách během vrcholného roku 1907: „Stovky a stovky cizinců, původem z téměř každá země na světě, ucpaný Teuton s krátkým ostříháním, rusovousý plnovous, žid s rozcuchanými kníry a mezi nimi rolníci Slovacku s poslušnými tvářemi, hladkými tvářemi a zarudlými Armény, uhrančivě Řeky, Dány se vrásčitými víčky. “

Tato scéna měla pro Rotha, který prošel Ellisovým ostrovem z Haliče, osobní rezonanci, kterou postrádá Małgorzata Szejnert, jedna z předních polských novinářů. Její zvědavost však vzbudila návštěva muzea, kterým se ostrov stal. Doma ve Varšavě, protože nenašla žádné knihy na toto téma, rozhodla se, že si jednu sama napíše. Výsledek, který z polštiny přeložil Sean Gasper Bye, je živým doplňkem rozsáhlé bibliografie v angličtině.

Szejnert začíná před více než čtyřmi stoletími, kdy indiáni Lenni Lenape shromažďovali na ostrově ústřice. Končí opětovným začleněním Lenapeových pozůstatků a vyhlídkou na prosperující ústřice v oživeném New York Bay. Většina knihy čerpá z dopisů, deníků, fotografií a ústních historií a popisuje, jaký byl Ellis Island pro imigranty a vládní zaměstnance. Některé z nejpalčivějších pasáží čerpají ze stovek dopisů, které polští přistěhovalci poslali zpět domů - když bylo Polsko pohlceno Ruskem. Mnozí uzavřeli lodní průchod pro příbuzné, aby se k nim připojili v Americe, ale carští cenzoři dopisy zabavili a nikdy nebyli přijati.

Každý příjezd-kromě těch privilegovaných, kteří cestovali první třídou-prošel šestisekundovou fyzickou kontrolou. Úředníci je označili křídou a vybrali je k dalšímu vyšetření těch, kteří vzbudili podezření na nemoc nebo kriminalitu. Byl zkonstruován velký komplex nemocnic k diagnostice a léčbě mnoha symptomů. Během nejvíce xenofobních let však náznak cholery, trachomu, psychózy nebo radikalismu vedl k odmítnutí. Ellis Island poslal více než 610 000 nadějí zpět tam, odkud přišli. Jeho márnice zpracovala 3 500 mrtvol.

1. ledna 1892, kdy centrum zahájilo provoz, John Weber, jeho komisař, přivítal první přistěhovalce, který dorazil-15letou Annie Moore z Irska. Na parníku Nevada však bylo 106 dalších pasažérů a 77 z nich, jak zdůrazňuje Szejnert, „pocházelo z Ruska - ale téměř všichni nesou židovská jména: Isak, David, Schlome (Shome), Faige, Juda, Sara , Elias, Hersch a tak dále. “ Weber si vybral irskou dívku, aby obdržel pamětní zlatou minci, protože: „Židovské skupiny nejsou považovány za vhodné kmotry pro novou imigrační stanici, jejíž otevření nemůže riskovat, že urazí Ameriku.“

Někteří ze 13 komisařů centra - včetně Roberta Watchorna z Anglie a Edwarda Corsiho z Itálie - byli sami přistěhovalci a mnozí z nich byli nováčkům nakloněni. Když v roce 1914 převzal vládu, Frederic Clemson Howe - uznal, že Ellis Island se stal „skladištěm vzlykajících příběhů pro deportace tisku rozdělené rodiny, zbytečné krutosti z něj udělaly jedno z tragických míst světa“ se pokusil udělat místo veselejším. , jeho stovky zaměstnanců jsou soucitnější. Reformní komisaři zakročili proti obchodování s lidmi, náboženskému prozelytizaci a finančnímu vydírání. Košer kuchyně byla založena v roce 1911. Někteří byrokraté však oceňovali efektivitu nad empatií a někteří odráželi rostoucí nepřátelství národa vůči cizincům. Zákon o kvótách z roku 1924 účinně odřízl imigraci z východní a jižní Evropy a v roce 1932 během deprese opustilo tento národ přistěhovalců třikrát více lidí, než do něj vstoupilo.

Po první světové válce se z Ellis Islandu stalo deportační centrum, ze kterého byli levičáci jako Emma Goldman nuceni vyplout. Během druhé světové války, kdy Spojené státy přijaly pouze 250 000 uprchlíků před nacismem, se ostrov stal internačním táborem pro 6 000 Němců, Japonců a Italů. Poté, co oficiální operace skončila v roce 1954, chátrala, dokud jí finanční sbírky nedovolily znovu otevřít jako muzeum provozované službou národního parku. Ačkoli se Szejnertova kniha poprvé objevila v roce 2009, její překlad nyní připomíná, že Spojené státy nemusí být definovány pouze hraniční zdí.

Steven G. Kellman je autorem knih „Redemption: The Life of Henry Roth“ (Norton) a „Nimble Tongues: Studies in Literary Translingualism“ (Purdue).


Jak to bývalo: První italští přistěhovalci, kteří dorazili na Ellisův ostrov Al Bruno

Ellisovým ostrovem prošlo v letech 1892 až 1954 více než 12 milionů imigrantů - s vrcholem 1 004 756 vstupujících do USA pouze v roce 1907 a většina z nich byli Italové. Ve skutečnosti byla většina italských přistěhovalců, kteří dorazili na Ellisův ostrov v roce 1907, zpracována během několika hodin.

"To se lišilo od člověka k člověku, ale na 80 procent proces trval několik hodin a pak byli venku," říká. "Může to ale také trvat několik dní, pár týdnů, pár měsíců nebo v některých výjimečných případech i několik let," píše Vincent Cannato American Passage: The History of Ellis Island.

"Na konci dne jsou odmítnuta méně než 2 procenta." Tento proces ve skutečnosti neměl držet spoustu lidí venku, cílem bylo opravdu prosít pšenici z plev a vytřídit ty, kteří „nežádoucí“. Ti, kteří prošli kontrolou, byli jednoduše posláni na cestu bez oficiálního papírování, “Píše Cannato.

"Je těžké zabalit si mysl, protože dnes žijeme v tak byrokratickém světě."

V roce 1907 byl z místa odletu vytvořen manifest cestujícího, který obsahoval jméno každého cestujícího. Podle Barryho Morena, historika a knihovníka Imigračního muzea na Ellisově ostrově, proces probíhal asi takto:

"Než mohla loď vstoupit do newyorského přístavu, musela se zastavit na karanténním kontrolním stanovišti u pobřeží Staten Island, kde by lékaři hledali nebezpečná, nakažlivá onemocnění, jako jsou neštovice, žlutá zimnice, mor, cholera a malomocenství," píše Moreno History.Com.

"Cestující první a druhé třídy (miliardáři, hvězdné scény, obchodníci, obchodníci a podobně) byli vyslýcháni a bylo jim dovoleno vystoupit, jakmile loď zakotvila." V roce 1907 nebyly pro vstup do Spojených států potřeba žádné pasy ani víza, nebyly vyžadovány žádné doklady. Bylo to období bez papírů. Jediné, co jste museli udělat, bylo verbálně dát úředníkovi informace, když jste nastupovali na loď v Evropě, a tato informace byla jedinou informací, která byla použita, když dorazili, “píše dále Moreno.

"Cestující byli posazeni na palubu malých parníků a přivezeni na Ellis Island." Nejprve byla lékařská prohlídka vojenských chirurgů. Lékaři museli umět pár instrukčních slov v mnoha jazycích a pouze 10% bylo zadrženo pro další vyšetření nebo výslechy, “píše Moreno.

Ti, kteří byli zadrženi, měli to štěstí, že získali pomoc od Italské ligy dobrých životních podmínek, která sahá až k jejím počátkům v přesídlovací činnosti italského výboru Amerického červeného kříže na konci první světové války. V té době se tisíce Italů právě vrátily poté, co během války bojovaly v italské armádě, byla Itálie spojencem Američanů v první světové válce.

"Koncem dvacátých let minulého století byla na Ellis otevřena pobočka Italian Welfare League a měla na ostrově jedinečné postavení - stala se jedinou společností poskytující pomoc výhradně Italům." Na Ellisově ostrově pomohla Liga Italům v nesnázích, zejména zadržovala mimozemšťany a přistěhovalce, na které byl držen zatykač nebo deportace. Americké imigrační zákony a politiky byly zatíženy byrokratickou byrokracií, která vedla k tomu, že byly tisíce lidí dočasně zadrženy, nebo ještě hůře, zadržovány za účelem zvláštního vyšetřování a slyšení, “píše Moreno. The Story of the Italian Welfare League.

"Od 20. do 40. let Liga natáhla pomocnou ruku také cizím státním příslušníkům, kteří nějakou dobu žili ve Spojených státech, ale padli v temných dnech a nehrozilo jim vyhoštění za porušení jednoho nebo více imigračních zákonů." “, Píše Moreno.

"Někteří byli vyloučeni, protože byli usvědčeni ze spáchání zločinu, někteří za to, že propadli životu v chudobě a žebrání, jiní za to, že neměli platný italský pas a nelegálně vstoupili do USA, a další za to, že se dopustili jeden ze zločinů morální vřavy, jako je prostituce bílého otroctví nebo porod nemanželských dětí. Liga poskytla rady, zimní kabáty, čisté oblečení a soucit, “píše Moreno.

Italská liga blahobytu pronikla do komunity prostřednictvím imigrantů, kteří uspěli v úspěšném přechodu do amerického života jako obhájci a překladatelé těch italských přistěhovalců, kteří právě přijeli z Itálie, chvályhodný model Italů, kteří pomáhají Italům z nouze, fungovalo to, pozoruhodně.

Středoškolsky vzdělaní mladí mladí muži první generace se servisními a odborovými pracemi se stali zdrojem a poradcem italských rodin: kulturní a kolegiální sdílení, vytváření hodnotných a trvalých vztahů v komunitě. Post, duch druhé světové války, aby se stal užitečným a čestným synem, byl přijat a přijat progresivně smýšlejícími italskými rodinami.

Podobně například první generace italských sportovních velikánů jako Joe DiMaggio, Lawrence „Yogi“ Berra, Rocky Marciano a Vince Lombardi všichni odmítli následovat kroky svých otců do svých profesí. DiMaggio se nechtěl stát rybářem Berra se nechtěla stát zedníkem Marciano nechtěl být obuvníkem a Lombardi se nechtěl stát řezníkem a distributorem masa.

Marcianův otec, Peirino, opakovaně naléhal na svého nejstaršího syna Rocca, emocionálně ho poháněl k něčemu „zvláštnímu“ a zbavoval se tísnivých továrních prací a hrozící chudoby.

Marciano se nejvíc obával chudoby svých rodičů, a zejména cítil, že jako nejstarší a dobrý syn je nucen svou rodinu navždy vymanit z chudoby a chce, aby jeho rodiče imigranti, Peirino a Pasqualina, hrdí, byli nejprve rodinou: nejdůležitější italská mantra.

Ve čtyřicátých a padesátých letech pracoval Lombardi se svým otcem Enricem v řeznictví a distribuci masa v Brooklynu v New Yorku. Enrico neúnavně pracoval a Vince ho následoval, protože dobře věděl, že tahat kolem 200 liber hovězího plechu, běžně do něj chodit a chodit ven z chladíren, není druh práce, kterou by chtěl dělat po zbytek svého života.

Zpočátku tito italští velikáni první generace poslouchali a následovali své otce do obchodů, pracovali bok po boku s nimi a uvědomovali si, že to není konečná hra a úspěch, který chtěli pro sebe a rodiče. Jejich otcové vedli příkladnými pracovními návyky, modelovali připravenost na povolání a aplikace, zatímco usilovali o dokonalost, žádné zkratky nebyly povoleny.

"Jednou za čas neděláš věci správně." Děláte je pořád a pořád, “zakřičel Papa Ernie Lombardi na mladého aspirujícího Vincenta. V té době to byla běžná mantra vyslovená ve většině italských domácností.

Tito italští synové poslušně vykonávali tyto vyčerpávající práce, zatímco jejich otcové předávali nehmotné vlastnosti, které se nakonec promítly do jejich velkého atletického úsilí na hřištích a v aréně, jak později v životě naštěstí zažili: DiMaggio nenáviděl čištění otcovy rybářské lodi Marciano nenáviděl tísnivé podmínky továrních prací a Lombardi měli obrovské opovržení tahat kolem 200 liber hovězí desky, ale uznali mletí a udělali práci chvályhodně.

"Italští synové měli trpět studem a vinou za to, že se neřídili způsoby svého otce," píše ve své knize Andrew Rolle, Italští Američané: Troubled Roots. Pro italské syny bylo následování táty často jediná správná věc, jinak by navždy čelili „uzavření“ rodiny.

Tito italští synové první generace byli velmi zvláštní ve svém úsilí a odhodlání, překonali šance proti nim a byli povzbuzováni, aby byli průkopníky v soutěžních, fyzicky náročných sportech, jako je fotbal, baseball, box, zápas a dokonce vzpírání: Intuitivně věděli měli fyzické dovednosti pro sport, ale postrádali akademické schopnosti potřebné k tomu, aby se dostali dál v profesích bílých límečků.

Tito italští synové velmi chtěli vytvořit svou vlastní odlišnou identitu a pomoci svým rodinám vidět, zažít a těžit z „amerického snu“. Podařilo se jim nepředstavitelným způsobem, aby je všichni mohli ocenit, napodobit a převyprávět v příštích letech.


Imigrantská zkušenost na Andělském ostrově, Ellisův ostrov amerického západu

V roce 1935 odešel skvělý 18letý student jménem I.M. Pei z Číny studovat architekturu na univerzitě v Pensylvánii. Poslední noc jeho 18denní oceánské plavby na palubě SS Prezident CoolidgePei byl tak nadšený, že viděl národ mnoha jeho krajanům s názvem „Gum Saan“ (Zlatá hora), že nemohl spát. "Byl jsem na palubě a sledoval jsem záliv San Francisco." A když se to ukázalo, je to okamžik, říkám vám, už jsem nikdy nezažil, okamžik velké radosti, očekávání a vzrušení, “vzpomínal. Ale místo Sanfranciské pevniny byli Pei a jeho spolucestující odvezeni na malý hornatý ostrov kousek od pobřeží, zvaný Angel Island, aby byli zpracováni a považováni za hodné přijetí do Ameriky.

"Mohl to být" Ďáblův ostrov "a moje reakce by byla stejná," líčil Pei. "Pocit radosti byl neuvěřitelný a těžko popsatelný." Kvůli svým studentským vízům a bohatému zázemí byl Pei držen na Angel Islandu jen jeden den, což byl skok na cestě stát se jedním z nejslavnějších architektů moderní doby. Ale pro mnoho tisíc dalších by byl Angel Island skličujícím - někdy zničujícím - úvodem do země svobodných.

Imigrační stanice Angel Island se otevřela 21. ledna 1910. Měla sloužit jako tichomořská brána do amerického snu dalších třicet let. Sloučenina by se rozrostla o mužská kasárna, nemocnici a další budovy - ale hlavním uzlem stanice byla impozantní administrativní budova. Podle Eriky Lee a Judy Yung, autorů informativní a bystré „Angel Island: Immigrant Gateway to America:“

Po často invazivní lékařské prohlídce byli zadržovaní vyslýcháni a poté buď zpracováni nebo drženi po různě dlouhou dobu. Den po oficiálním otevření stanice se bohatý mladý čínský obchodník jménem Wong Chung Hong stal „první osobou přijatou do země poté, co byl vyslýchán a zadržen na Andělském ostrově“. Do 3. února bylo na ostrově zadrženo přibližně 566 mimozemšťanů, převážně Číňanů.

Přestože byl Andělský ostrov často nazýván „Ellisův ostrov Západu“, Yung a Lee vysvětlují, že většina etnik vstupujících na Angel Island měla zcela jiné zkušenosti než jejich evropští protějšky na Ellisově ostrově. Čínský zákon o vyloučení z roku 1882 v podstatě zakázal migraci do Ameriky všem nemajetným Číňanům a „džentlmenská dohoda“ z roku 1907 učinila totéž s Japonci. "Většina evropských přistěhovalců zpracovaných přes Ellis Island tam strávila jen několik hodin nebo maximálně několik dní," píšou Yung a Lee, "zatímco doba zpracování pro asijské, zejména čínské, imigranty na Angel Islandu byla měřena ve dnech nebo týdnech." Jak napsala historička Maria Sakovichová, „Rusové bez peněz byli v této době přijatelní Asiati bez peněz nebo Indové ne“.

Asijští vězni často museli podstoupit týdny brutálních, směšně podrobných výslechů o svém životě a rodině prostřednictvím řady tlumočníků a vládních úředníků. „Zeptali se mě, kde bydlím, a pak měli schéma domu,“ vzpomínal Don Lee, který přijel v roce 1939. „Kdo je nejbližší soused? Kdo jsou vaši příbuzní? Je navržen tak, aby vás podrazil. Celý cíl imigračního systému bylo odmítnout. Místo Ellisova ostrova, který vás měl přivítat, byl opravdu navržen tak, aby vás odradil. “

Když nebyli vyslýcháni, zadržovaní, kteří obvykle počítali ve stovkách, byli rozděleni do kasáren, rozděleni podle rasy a pohlaví. Kasárna byla utilitární, řídká a přeplněná. Podle Yung a Lee:

"Nikdy jsem neviděla takové vězení podobné Angel Island," vzpomínala Kamechiyo Takahashi, která přišla z Japonska jako mladá nevěsta v roce 1917. Vzpomněla si, že se sama sebe ptala "proč jsem musela být držena ve vězení?"

Pro ty, kteří byli drženi déle než několik dní, byla nejistota a nuda zdrcující. "Den co den jez a spi," vzpomíná bývalý zadržený Lee Puey. "Mnoho lidí plakalo." Na Andělském ostrově jsem určitě zaplakal mísu slz. “ Mnozí také poškrábali básně na zdech. Těch 200, které dnes přežijí, je živým svědectvím rozbitých snů mnoha kdysi nadějných imigrantů:

Uvězněn v dřevěné budově den za dnem.

Moje svoboda byla zadržena, jak mohu snést o tom mluvit?

Podíval jsem se, kdo je šťastný, ale jen tiše seděli.

Jsem nervózní a v depresi a nemohu usnout.

Dny jsou dlouhé a láhev neustále vyprazdňuje moji smutnou náladu,

I tak není rozptýleno.

Noci jsou dlouhé a polštář chladný, kdo může litovat mé samoty?

Poté, co jsem zažil takovou samotu a smutek.

Proč se prostě nevrátíte domů a nenaučíte se orat pole?

Více o historii Bay Area

The Forgotten Fight for Civil Rights at San Francisco 's Sutro Baths

Kalifornské národní parky byly nejprve chráněny vojáky Buffala

Došlo k určité úlevě. Muži zakládali kluby poezie, hazardovali a pořádali akce. Ženy směly chodit po areálu, šít a často zřizovaly provizorní učebny, aby se učily angličtinu a další předměty. Misionáři jako Katharine Maurerová, „anděl Ellisova ostrova“, se pokusili zmírnit utrpení zadržených. Přestože byly oddělené, vždy z inspirace zazněly „různé zvuky hlasů z vedlejší místnosti“ čínské, ruské, mexické, řecké a italské ”. A samozřejmě děti vždy bořily zábrany, běhaly po chodbách, smály se a hrály si. "Byl to nádherný ostrov s nádhernou scenérií," vzpomínal jednorázový zadržený jménem pan Wong. " Většina z nás dětí se dobře bavila a nebála se. I jídlo mi chutnalo, protože takové věci jsem nikdy předtím neochutnal. Byl to právě způsob, jakým vás uvěznili, jako ve vězení, kvůli kterému jsme se cítili pobouřeni. “

Podle Yunga a Leeho se odhaduje, že během své třicetileté historie Angel Island zpracoval půl milionu lidí, kteří zemi přijeli nebo ji opustili. Přestože nejdelší pobyt na ostrově byl téměř dva roky, velká většina žadatelů o vstup byla nakonec vpuštěna do Ameriky. Přesná čísla neznáme, protože záznamy byly ztraceny při ničivém požáru, který 12. srpna 1940 zničil administrativní budovu.

Oheň signalizoval konec Andělského ostrova. Imigrační stanice byla přemístěna na základnu v San Francisku. Po letech zanedbávání jsou zbývající restaurované budovy imigrační stanice Angel Island nyní součástí státního parku Angel Island. Návštěvníci si mohou prohlédnout zadržovací kasárna chladných šedých mužů a vidět básně na zdech, které po sobě zadržovaní zanechali a které jsou obnovovány pokračujícím úsilím o zachování. V červnu byl podepsán nový kalifornský rozpočet, který zahrnuje 2,95 milionu na dokončení renovace nemocniční stanice.

Při opuštění Angel Islandu člověk pocítí úlevu, kterou si Li Keng Wong připomněla při svém odchodu v roce 1933. „Jsem tak šťastný, že mohu opustit toto vězení,“ vzpomněla si, jak to řekla své matce. "Angel Island je hrozný." Není kam dávat nováčky do Gum Saan (Zlatá hora). “


Obnovené záběry ukazují přistěhovalce, kteří dorazili do New Yorku přes Ellis Island 24. července 1903

Mezi lety 1903 a 1914 dorazil do USA v průměru jeden milion imigrantů ročně. Imigrační úředníci zkontrolovali asi 5 000 imigrantů denně ve špičce na Ellisově ostrově.

Dvě třetiny těchto jedinců emigrovaly z východní, jižní a střední Evropy. Vrcholným rokem pro imigraci na Ellisově ostrově byl rok 1907, kdy bylo zpracováno 1 004 756 přistěhovalců. Historické denní maximum nastalo 17. dubna 1907, kdy dorazilo 11 747 imigrantů.

Poté, co byl přijat zákon o přistěhovalectví z roku 1924, který značně omezil imigraci a umožnil zpracování na zámořských ambasádách, stanicí procházeli pouze ti, kteří měli problémy s jejich imigračním papírováním, vysídlenci a váleční uprchlíci. Dnes může více než 100 milionů Američanů - asi jedna třetina populace - vystopovat svůj původ u imigrantů, kteří poprvé dorazili do Ameriky na Ellis Island, než se rozešli na místa po celé zemi.

Obecně platí, že ti přistěhovalci, kteří byli schváleni, strávili na Ellisově ostrově dvě až pět hodin. Příjezdům bylo položeno 29 otázek včetně jména, povolání a množství peněz. Pro americkou vládu bylo důležité, aby se nově příchozí uživili a měli peníze, aby mohli začít. Průměr, který vláda chtěla, aby imigranti měli, byl mezi 18 a 25 dolary.

Osoby s viditelnými zdravotními problémy nebo nemocemi byly poslány domů nebo drženy v nemocničních zařízeních ostrova na dlouhou dobu. Více než tři tisíce potenciálních imigrantů zemřelo na Ellisově ostrově, když byli drženi v nemocničních zařízeních. Někteří nekvalifikovaní pracovníci byli odmítnuti, protože byli považováni za “ pravděpodobné, že se stanou veřejným poplatkem. ” Asi 2 procentům bylo odepřeno přijetí do USA a posláno zpět do zemí jejich původu z důvodů, jako je například chronická nakažlivá nemoc, kriminální minulost nebo šílenství.

Ellis Island byl někdy známý jako “ Ostrov slz ” nebo “Heartbreak Island ” kvůli těm 2%, kteří nebyli přijati po dlouhé transatlantické plavbě. The Kissing Post je dřevěný sloup mimo matriční místnost, kde nově příchozí vítali jejich příbuzní a přátelé, obvykle se slzami, objetími a polibky.


Jak Ellis Island přivedl miliony přistěhovalců do Ameriky

Vstup do tohoto imigračního epicentra v New Yorku obvykle trval jen několik hodin - nebyly vyžadovány pasy ani víza.

Sixty-five years ago, on November 12, 1954, a Norwegian merchant seaman named Arne Peterssen became the last immigrant to pass through Ellis Island. Later that month, the ferry Ellis Island made its final stop at the island in New York Harbor and the immigration facility closed for good, ending its run as a gateway to the United States for generations of immigrants.

These days Ellis Island is a national symbol remembered in sepia tones, but while it was in active service the station reflected the country’s complicated relationship with immigration—one that evolved from casual openness to rigid restriction. “It was not a great welcoming place for immigrants, but it was not a place of horrors either,” says Vincent Cannato, author of American Passage: The History of Ellis Island.

Until the end of the 19th century, individual states handled immigration with rules varying by jurisdiction. But then immigration soared. “From 1880 to 1889 [it] was just massive,” says Barry Moreno, librarian and historian at the Statue of Liberty National Monument and author of the Encyclopedia of Ellis Island. “Never before had the country ever received such numbers.” In light of the influx, the federal government decided in 1891 that it had to take charge.

New York was immigration’s epicenter. Some 75 percent of the country’s steamship traffic came through New York Harbor—and so did 75 percent of the nation’s immigrants, according to Cannato. New York state ran an immigration facility called Castle Gardens at the tip of Manhattan, but the new federal Office of Immigration wanted an intake and inspection station in a more controlled location. It selected Ellis Island, a three-acre spot of land in the harbor between New York and New Jersey, but before it could open the island had to be doubled in size with landfill.

The demographics of immigration had changed drastically in the decades before Ellis Island opened. Where once most immigrants came from western and northern Europe and were predominantly Protestant, after the Civil War they began to come from Russia, Eastern Europe, and Italy—and they were Jewish and Catholic, fleeing pogroms and poverty. (See 200 years of U.S. immigration visualized.)

Some Americans wondered how the influx would affect the country’s character, says Moreno. “These were strange countries to many people,”

Even so, during the early decades of federal control there were few restrictions on who could enter the country (except for Chinese immigrants, who were effectively banned by the Chinese Exclusion Act of 1882). The U.S. government made it clear that they would not welcome anarchists, polygamists, criminals, or anyone who was sick, had loose morals, or couldn’t support themselves. At the same time, however, neither visas, passports, nor any other documentation were required, and there weren’t limits on how many people could enter the country. (Here's the history of the U.S. passport.)

The immigrants who eventually passed through Ellis Island started their journey by buying passage on a steamship, usually sailing from Europe. The steamship companies were encouraged to thoroughly screen passengers to ensure health, good character, and financial solvency: If they didn’t, they’d be fined $100 for every person who was refused entry into the U.S. and have to pay for the rejected immigrant’s return voyage.

Ships steaming into New York Harbor would be met by a small boat from Ellis Island carrying immigration inspectors, who would board to quickly examine the first and second-class passengers, many of whom were not immigrants. Passengers free of obvious diseases and whose answers matched the information on the ship manifest would be allowed to disembark when the ship docked at one of the city’s piers.

All third-class and steerage passengers, on the other hand, were put on a ferry to Ellis Island, where women and children were separated in one line and men in the other. The lines would snake through the Great Hall as the new arrivals proceeded through an assembly line of cursory medical examinations conducted by uniformed doctors.

“Most had no problem with the medical examination,” says Moreno, “even though they were frightened.” Many of the immigrants had never been to a doctor before.

If a medical condition was discovered, the person’s clothing would be marked with a chalk letter and they’d be ushered into what was called the “doctor’s pen” where they would be confined until they could be more thoroughly examined.

Once that gauntlet was passed, immigrants proceeded upstairs where a line of inspectors awaited, each with a section of the ship’s manifest. Immigrants wore tags with the name of the ship they’d sailed on and the page number where they appeared on the manifest. Inspectors would quiz immigrants to make sure the information on the manifest—including their race, as defined then, and how much money they carried—matched their answers. If it did, they were free to go. (Will climate change swamp the Statue of Liberty and Ellis Island?)

Between 1892 and 1924, 12 million people successfully traversed this highly efficient conveyor-belt immigration system. Most immigrants were processed through Ellis Island in a few hours, and only 2 percent that arrived on the island were prevented from entering the United States.

What "Lady Liberty" and Ellis Island Mean Today

But this era of mass immigration came to an end with the passage in 1921 and 1924 of new laws that severely limited immigration by establishing quotas for individual countries and requiring immigrants to obtain visas from American consulates. Quotas were designed to reflect ethnic diversities recorded in earlier U.S. censuses, as way to restrict the numbers of people of southern and eastern Europe. People “forget the intense prejudice and discrimination that immigrants from Europe faced,” says Nancy Foner, a sociologist who serves on Ellis Island’s history advisory committee.

Since most official immigration screening now happened at U.S. consulates abroad, Ellis Island became increasingly irrelevant. The facility, which had once teemed with thousands of hopeful immigrants, transformed into “a major center for deportation and for holding enemy alien spies,” says Moreno. “It was like night and day.” President Eisenhower quietly closed Ellis Island in 1954.

Today many immigrants arrive by airplane with a visa already stamped in their passport. Meanwhile, the descendants of the people who arrived at Ellis Island account for nearly half of all American citizens alive today, according to one estimate. (Read more about the some 55 million Europeans who sought new lives in the U.S. and South America.)

“It took a couple of generations for people to move up and become accepted,” says Foner. “In a sense, it’s a hopeful story.”


This rare footage shows immigrants arriving at Ellis Island in 1906

From 1892 to 1954, Ellis Island in Upper New York Bay was the arrival point for many immigrants coming to the United States.

It was known as the busiest immigration port and inspection station in the nation. The footage shows a flood of people coming off the ships onto the island before being moved onto the ferry that would have then taken the new American citizens across to the mainland. The short but informative footage shows a grainy but interesting snapshot of the people coming to a new life in America.

Radicals awaiting deportation, 1920

Immigrants being inspected, 1904

Over the years of 1892 t0 1934, the island was expanded by land reclamation projects. It is estimated that between the years of 1905 and 1914 an average of one million people arrived to join the growing country of America. E

llis Island was able to process 5,000 immigrants per day at its peak. In 1907, Ellis Island hit its largest number of immigrants processed in a year, reported to be 1,004,756 men, women, and children.

In 1924, the Immigration Act was passed – the start of the restriction of immigration into America. At this point, embassies around the world were able to process immigration applications, so the only people who went through the Ellis Island station were those who had problems with their paperwork, war refugees, and displaced persons. In the United States today, over 100 million people can trace their ancestry back to the immigrants who first stepped foot on American soil by coming through Ellis Island station.

When the immigrants arrived at Ellis Island, tired from the long sea journey, they were often on the island for no more than five hours if their application was approved. The newcomers were asked a total of 29 questions that included name, the quantity of money they were carrying, and occupation. It was important to the American government at the time that immigrants were skilled workers who had enough money to get themselves started in their chosen employment.

Dormitory room for detained immigrants

They were required to have 18 to 25 dollars, on average, with them. If they had health issues or diseases, they were either held in the Island’s hospital facilities or sent home.

Three thousand immigrants died in the hospital facilities while waiting to be approved or sent home. An unskilled immigrant was more likely to be sent home than a skilled one, due to the fear that they would become a public nuisance. Only 2% of immigrants were thought to have been sent back home due to criminal history, illness, or insanity.


Ellis Island History & Immigration Facts

Úvod: In this article, Gena Philibert-Ortega searches old newspapers to learn more about Ellis Island and its history as an immigrant inspection station for 62 years. Gena is a genealogist and author of the book “ From the Family Kitchen. ”

Did your ancestor enter the United States of America through Ellis Island? Located on a small island in New York Harbor, the Ellis Island immigration station was in operation for 62 years and processed over 12 million immigrants. It’s believed that 40% of United States citizens can trace their family tree to someone who arrived at Ellis Island. But how much do you really know about this busy port? Discover some of the top Ellis Island Immigration Facts below.

Photo: first Ellis Island Immigration Station in New York Harbor. Opened 2 January 1892. Completely destroyed by fire on 15 June 1897. Credit: Wikimedia Commons.

Also Known As: Oyster Island?

Two years after the 1890 closing of Castle Garden — America’s first official immigration center – Ellis Island opened its doors.

Springfield Republican (Springfield, Massachusetts), 21 April 1890, page 4

Throughout its history, Ellis Island has been known by many different names. According to the National Park Service, the Algonquian-speaking Native American tribes were the first to visit the island because of its numerous oyster beds. “As a result the Dutch referred to the island as one of the three ‘Oyster Islands’ in New York harbor.”*

Sacramento Bee (Sacramento, California), 16 July 1943, page 22

Welcome to America

On the day of Ellis Island’s opening, 1 January 1892, three ships with a total of 700 immigrants arrived. Over the course of that first year 450,000 immigrants were processed.**

Photo: immigrants arriving at Ellis Island, 1902. Credit: U.S. Library of Congress, Prints and Photographs Division.

The pre-World War I years were some of the busiest in Ellis Island’s history. The year 1907 broke the record for arrivals, with over 1 million immigrants, and included the day when the most immigrants were processed: April 17 (11, 747).*** After World War I, restrictive immigration laws decreased the number of those arriving at the port.

What Was It Like for Immigrants Arriving at Ellis Island?

While the view of land may have been a welcome site for newly-arriving immigrants, the experience of leaving the ship and walking into the unknown was probably a bit scary as well.

According to an article from the American Medical Association Journal of Ethics, “Medical Examination of Immigrants at Ellis Island,” a Public Health Service Officer examined the new arrivals for signs they would not make a good citizen. They inspected immigrants for “loathsome and contagious diseases” as well as “diseases or conditions that would render an immigrant likely to become a public charge.”

First- and second-class passengers were inspected on board the arriving ship, but third-class and steerage were transferred by barge to Ellis Island for their inspection. Immigrants stood in long lines and filed pass the Public Health Officers who started with visual inspections, believing that most diseases would be apparent by just looking at the person. Those who were suspected of a disease or serious health condition received a chalk mark on their clothing and were sent for further medical examination. About 15-20% of arrivals received a chalk mark, requiring further examination. Around 80,000 immigrants who arrived between the years 1891-1930 were barred from entering the United States of America.****

Ellis Island Wasn’t Always Just an Immigrant Station

While we think of Ellis Island as the place where immigrants started their new life in America, it wasn’t always just an immigrant inspection center. It’s probably no surprise that Ellis Island was used for other purposes during its lifetime. During World War II, the facility was repurposed as a detention center for “enemy aliens” and German American, Italian American, and Japanese American individuals and families were held on the island.

Ellis Island also served as a hospital for military personnel. The Daughters of the American Revolution’s history includes service provided at Ellis Island, such as distributing citizenship manuals to the newly arrived. During World War II, they continued their service by assisting recovering servicemen hospitalized there.

Advocate (Baton Rouge, Louisiana), 11 January 1944, page 6

The End of an Era

Ellis Island closed on 15 November 1954. As newspapers marked the occasion, one article summed up the history of this American gateway the best. The Omaha World-Herald said of those who arrived at the port:

…Irish fleeing the potato famine, Germans avoiding conscription, Jews seeking refuge from pogroms, Poles seeking political freedom, Scandinavians in search of better land than they had at home, Italians looking for a chance to prosper as they could not in their overcrowded country, and so on. These people, and their descendants, to a considerable extent made America.

Researching Ellis Island Genealogy Records

Today genealogists can verify family stories of arriving at Ellis Island with a simple Internet search. In 2001 an online database debuted, offering a way to search on the names of more than 22 million immigrants, spanning the years 1892-1924. Volunteers in the United States and Canada spent an estimated 5.6 million hours examining and extracting records of immigrant arrivals to New York.*****

The Ellis Island database is available at The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation website.

Did your ancestor pass through Ellis Island? Some famous people, like Rudolph Valentino, Bela Lugosi, Lucky Luciano, and Claudette Colbert all passed through Ellis Island on their way to a new life filled with promise. What was your ancestor’s experience? Browse our newspaper archives and passenger lists to trace your Ellis Island genealogy today.


Ellis Island Immigration Resources

Books, brochures, articles, and other ephemera provided photographs and Illustrations of the conditions and experiences of immigrants who chose to enter the United States via Ellis Island in New York from the late 1800s through World War I.

Ellis Island, the modern Castle Garden of New York, is undoubtedly during the height of the emigration season the most cosmopolitan centre in the wide world. First Hand Account, Immigrant Processing, Photographs

Ellis Island is but a tiny bit of land, but it has a history all its own. It was here that the Dutch, and afterwards the early English governors, stored the town's ammunition. First Hand Account, Immigrant Processing, Immigration Agencies

Among the many problems which the rapid and restless progress of civilized mankind has created in the nineteenth century, the problem of immigration is not the least interesting. Immigration History, Statistics, Migration and Emigration Information

The finest station of this kind in the possession of the government is the national successor to Castle Garden, which is located on Ellis Island, New York harbor. Immigration Process, History of Immigration, Steerage

Ellis Island had to consider planning a fire-proof structure which would keep immigrants free from all outside interference until discharged, while affording conveniences to resident relatives or friends to communicate with them at the proper time. Immigration Process, Ellis Island Descriptive Information, Photographs

Its "steamship day" at the Barge Office, that turreted building of gray stone On the Battery's outer wall. Up the bay a few hours before an ocean liner has been crawling in from some of the cities of far-distant Europe.

For the great country which welcomes wanderers does not forget to give them cordial greeting when Christmas sees them first upon its shores.

From 16 June 1897, until Ellis Island reopened in December 1900, immigrants landed at the Barge Office in New York. During the rebuilding of Ellis Island after the fire of 1897, immigrants were processed at the Barge Office. A ship, The "Narragansett," was employed to house immigrants that were temporarily detained. This article documents the time immigrants were processed at the Barge Office.

SHE'S left ould Ireland, ashtore,
She's sailed across the sea—
This day I'll see her step ashore,
Oh, happy day for me.

Today the new buildings which are in use, although not entirely 'completed, afford ample accommodation for the throngs of foreigners who enter our country through the Port of New York.

Engravings showing the care of immigrants at the New York quarantine station on Ellis Island, in all its phases from the arrival on shipboard to the departure by rail for the far west.

Nearly 150,000 of the peasantries of Europe have already this year landed in America, so that 1902 promises to hold a record for foreign immigration. There seems to be no limit to the capacity of the United States to absorb the European thousands. In January 18,375 immigrants arrived at Ellis Island, New York.

The Government assumes jurisdiction over the aliens as soon as their steamer has been passed at quarantine. Inspectors go aboard from the revenue cutters down the bay and obtain the manifests of alien passengers.

And the hopelessly bewildered are there, often enough exasperated at the restraint, which they cannot understand. The law of kindness is put to a severe strain here by ignorance and stubbornness.

Upon arriving at the landing place, the immigrants are led along the wharf, as seen in the illustration, and carrying their hand baggage they file up to the first floor in the main building.

The report of the Commissioner General of Immigration has been issued for the year, ending June 30th, 1903, and it shows that all previous records have been broken in the number of aliens that have come to the United States during the twelve months included in the report. Ilustrované.

Assimilation is a mutual process it depends for success not only on what the foreign body will do to be absorbed into the greater body, but upon what the greater body will do to attract it.

Photographs were published in the Norwegian Book, Blandt Udvandrede Nordmænd: Vore Landsmænds Liv og Vilkaar i Den Nye Verden - Det Norske Amerika af Thoralv Klaveness. Immigrants to North America.

The writer has roughly described the immigrant inspection in 1905 at New York, but the same attention to detail and strict enforcement of laws and regulations can be said to exist at all our ports.

The system by which the United States government examines and sends on their way as many as 12,000 immigrants in a single day—as easily, as methodically and smoothly as though they were so many sacks of grain.

Commissioner Watchorn said he would not pass upon more than approximately 5.000 immigrants in one day. This number of arrivals far exceeds the highest previous number awaiting examination in one day, 11.000, about a month ago.

One of the most noteworthy features of the industrial system in the United States is the question of labor supply. The efficiency of American labor has been the subject of an endless amount of discussion among students of industrial affairs. Immigrant Processing, Statistics, Photographs

Stockholm is far away, and little Augusta, holding her doll close to her wonders a great deal at what she secs. Her eyes are deep blue and health glows in her chubby pink cheeks and crimson lips. She is bound for Minnesota to join her father and four stalwart brothers.

Ellis Island on a sparkling April afternoon. A fresh salt breeze is sweeping in from the ocean. In the harbor, life is throbbing! Bustling tugs and huge steamers, scows laden with freight-cars, ferry-boats crowded with people, tall, clumsy two-decked barges packed with immigrants from ocean liners.

The great landing station for steerage passengers is Ellis Island, New York harbor. Here, almost daily, may be seen thousands from every land, gathered like anxious children at a mother's hem.

When a ship arrives in New York harbor, telegraphic notice of its entrance is sent ahead, and the vessel is boarded by the State quarantine inspectors, and by the immigration inspectors and surgeons.

We cannot have too much of the right kind of immigration we cannot have too little of the wrong kind. We are seeing to It that we get the right kind -- and we are getting the right kind, of that I am certain. Includes tables of facts of Admitted, Rejected and Debarred immigrants.

Loquacity is relief in time of trouble. The foreigner shut in to herself by the strangeness of her tongue, suffers more than do those of English speech who can more readily relate their sufferings to sympathetic ears and hearts.

The immigrants were photographed immediately after disembarking, and are here shown just as they landed, most of them being still clad in their native costume, which will be discarded, however, within a few hours.

In spite of the clamor for immigrants which has been coming with increasing appeal from the thinly populated regions of the country, over seven-tenths of the aliens who passed through the immigrant stations last year said they were going to settle in already thickly populated centers.

The Duchess showed great Interest In the operation of finding out the qualifications of the Immigrants to be admitted into the country, and she went before an Inspector and answered, smilingly, a number of questions, Just to "see how it was."

They had gone down from the Battery to Ellis Island—these thirty-five girls from an eastern college—on the little vessel that carries into the United States more aliens than any other afloat.

There are few places where the social viewpoint is more concretely and widely expressed than at Ellis Island. Changes in process will affect the comfort of a new million of people each year. Commissioner Watchorn is an official who is adequate to an immense situation.

Christmas Eve found sixteen hundred immigrants detained at Ellis Island. Some were waiting for friends who had not appeared, some were penniless, some were ill, families had been separated because of the measles, which, like an evil spirit, had taken possession on shipboard.

At Ellis Island the subject is viewed from the standpoint of physical inability to work, and the certainty that, too often, the doors of honest labor will be closed in the face of the applicant. The husband must be able to provide for his wife and child the lover must be made to go through the marriage ceremony and to be able to care for the family, or the department of deportation is put in charge of the case.

You may think you can gain some idea about the arrivals at Ellis Island and of the Immigrant, but you never can. You must get a permit, as we did, from the authorities and see for yourself the "human stream that pours from the steerage of every steamship that docks there, into that huge reservoir, Ellis Island."

IT SEEMS to me we all feel a little puckery and as if we had bitten a green persimmon when we think of Ellis Island. There came over last year one million one hundred thousand, and one million the year before—always increasing.

THE greatest employment agency in the world has been newly established at Washington. It is conducted by the government, and its business will be to find work for everybody. Jobs for over a million immigrants from foreign lands have to be obtained somehow every year, and Uncle Sam proposes to take general charge of this enormous task.

In the Loves of Ellis Island you may find a theme to answer the eternal question of existence. You shall see the immigrants laugh and cry. Nothing more matters much.

A translation of a clipping from a newspaper printed in the Netherlands. It shows that the work of Mr. Sydney Zandstra, our missionary at Ellis Island, is known and appreciated.

The two women went out into the new land with their burdens, but side by side, and seldom letting out of eye-shot a venturing, wayward boy, who trudged on a little ahead, alive with the immortal hunger of youth.

For the Jewesses, coming from the many lands where they have been victims of persecution and inhumanity, the hopelessness is still more deepened by the torments of memory. For them the sum of possible human misery seems, indeed, complete.

The best place in town to observe the activities of the Immigrants at Ellis Island. The Battery: A Place To While Away An Hour. One of New York's Interesting Places. Well Worth a Trip of Exploration.

Located in these centers are steamship ticket agents, who sell not only the rail ticket to New York, but wherever possible, the steamship ticket which is good for passage when stamped at the general office or dock of the line over which it is sold. Some of these agents also sell, or lead the alien to believe he has paid for, his lodging, 'baggage transfer and guide service to the hotel and dock in New York City.

It is a busy island. Yet in all the rushing hurry and seeming confusion of a full day, in all the babel of language, the excitement and fright and wonder of the thousands of newly-landed, and in all the manifold and endless details that make up the immigration plant, there is system, silent, watchful, swift, efficient.

Passing quarantine and the customs officials as the ship comes up the bay, it is warped into its dock, and when the last cabin passenger has gone ashore the steerage people are put into barges and towed away to Ellis Island, where final judgment awaits them.

The immigrant and the scenes incidental to his admission are said to be picturesque—picturesque, that is, to the onlooker. The immigrant himself, overcome by doubt and uncertainty, finds little to admire in his surroundings, while to those associated with the work the kaleidoscopic scene has long since lost its powers of fascination.

Whether arriving in or leaving the country, it is usually necessary to stop here, often for a day or more. While making arrangements for transportation, or while locating friends in the city, if his home is to be in New York, the new arrival is in 'great need of advice and assistance. Alone and in a strange land, ignorant of the language, he is indeed helpless.

THE Thimble Theatre went a traveling last week. The entire ensemble of last Saturday night followed an invitation of chief clerk, Augustus Sherman, of Ellis Island, and repeated the performance for the benefit of the immigrants detained at present on Ellis Island.

Mr. Howe's recommendations were that the contract, involving the expenditure of one-half million dollars a year, in time of normal immigration, and being very profitable, should not be renewed, and that, instead. the authorities at Ellis Island should purchase the food and prepare and supply it to the immigrants at cost.

Never in the history of the American people has Congress passed a measure as often and vetoed by the President as many times as the immigration bill recently enacted into law.

The immigrant first comes under the official control of the United States government when he arrives at the port of destination. There are a number of seaports on the Atlantic and Pacific coasts designated by the Bureau as ports of entry for immigrants. Entry at any other ports is illegal.

The quota of nurses from Base Hospital 33 celebrated Washington's Birthday by entraining at different points for mobilization at Ellis Island, New York. About twenty came from Albany, others from Schenectady, Troy, and some from cantonments where they had been in Army service, while waiting for mobilization. Those of on from Albany were given a very pleasant ovation at the depot by the Red Cross and by our many friends who gathered there to wish us the best of luck. We were generously supplied with bon bons, fruit and flowers and everything our friends could think of to cheer us on our way.

The library was moved about a month ago from a little room about twelve feet square to a ward at the extreme end of Third Island. This is a bit remote for some of the patients to reach, but they are cared for in other ways, and the room itself is such a nice one that we are only too grateful to the hospital authorities for moving us.

By showing them the best brand of United States courtesy and recognizing their need for individual consideration Commissioner Wallace hopes to make the incoming "foreigners" feel an interest and responsibility in America at the very start.

The rising wave of immigration swamped Ellis Island completely today. Although every available inch of space at the immigration station is utilized and for night after night this week aliens have been sleeping on the branches in the concourse.

Read this story of what women and children endure at Ellis Island, where many immigrants gel their first taste of America. Then, while you are still boiling with the sense of injustice and outraged decency, write your congressman that conditions must be changed.

As approximately 70 percent of the Nation's immigration is handled on Ellis Island, it is clear that the above title may fittingly be applied to this entrance to the New World.

The general report of this Committee on the subject of immigration adopted by your Board on November 19, 1920, contained a recommendation concerning the improvement and enlargement of facilities for handling immigrants at Ellis Island and the necessity for Congressional appropriations for this purpose.

This is the sort of work that is being done every day by the recently organized Association Immigrant Guide Service that is helping Commissioner of Immigration Frederick A. Wallis to solve some of the complex problems that have followed the daily inundation of Ellis Island by thousands of immigrants.

The United States Bureau of Immigration Volunteer Advisory Committee on Immigrant Welfare, in cooperation with Commissioner Robert E. Tod, has practically completed a thorough survey of Ellis Island with the result that conditions under which immigrants are received and detained at that station, will be largely revolutionized.

The only way to get the real atmosphere and “feeling” of Ellis Island, the great gateway to the United States, is to imagine yourself an immigrant, entering that gate for the first-time. As you come across in the ferryboat and view the dignified, imposing red administration building, you can well imagine, especially if it is your first visit, as it was mine, the impresson the Island makes on the thousands of newcomers each year.

In the decade after Ellis Island opened, 3,047,130 immigrants arrived at the port of New York. At the same time, only 640,434 came through all other ports of entry. Immigration reached its peak during the first decade of the 20th century when 8,795,386 arrived nationwide. 6,853,756 (78%) in New York.

Thirteen Facts About the Ellis Island Immigrant Station in New York from the Immigration and Naturalization Service (INS). How many of these facts were you aware of?

Some of the alien cabin passengers were visitors, some were in transit to Canada, but most of them, at least until well into the 1920s, were immigrants, just as were the steerage aliens who were automatically sent to Ellis Island, and were counted in the statistics of immigrants received.


This is America

Once settlers passed the Ellis Island inspection, they were allowed to enter the country but they weren’t given any documents to denote their new status as Americans. Cannato declared that “It’s a hard thing to wrap your mind around because we live in such a bureaucratic world today. We have passports, birth certificates and all sorts of documents. There was no, ‘Welcome to America, here’s your new photo ID.”

By the year 1924, Ellis Island was still operating in full swing. The haven for immigration also served multiple purposes. When World War II hit, it was used to house rival sailors in its baggage claim and its residence hall. It was also utilized by the U.S. Coast Guard to train approximately 60,000 military men. At the end of 1954, the final refugee was released and the immigration gateway closed its prestigious doors.

President Lyndon B. Johnson appointed Ellis Island as a branch of the Statue of Liberty National Monument in 1965. It was actually open to the public for the first time from 1974 to 1984. By that time, it was time for the migrant portal to undergo a major facelift. Its renovation was literally the biggest historic remodeling in American history. It took $160 million to complete the project, which was paid for by donations to The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation, Inc. in collaboration with the National Park Service.

On September 10, 1990, its main building was reintroduced to the general public and was renamed the Ellis Island Immigration Museum. By May 20, 2015, the construction of the Peopling of America Center was complete and the museum’s name was changed to Ellis Island National Museum of Immigration. Now, two million visitors make the pilgrimage to the museum every year to learn about America’s rich history.


Podívejte se na video: Imigranti zničili Švédsko, proslov v parlamentu CZ titulky


Komentáře:

 1. Mac Bheathain

  Bravo, what is the right phrase ... a wonderful thought

 2. Stockwell

  Lahodné

 3. Luxman

  Potvrzuji. Všechny výše uvedené jsou pravdivé. Pojďme diskutovat o tomto problému.

 4. Voodoolabar

  To jsem neslyšel

 5. Silas

  Domnívám se, že se dopustíte chyby. Pojďme to probrat.

 6. Shayan

  yeah, they weren't impressed at all.Napište zprávu