Zde je návod, jak Trumanova doktrína založila studenou válku

Zde je návod, jak Trumanova doktrína založila studenou válkuWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Přečtěte si, jak Trumanova doktrína znamenala začátek studené války, jak formovala americký postoj ke komunismu a jak posunula svou zahraniční politiku o intervencionismu se svým zapojením do Středomoří po druhé světové válce.


Studená válka (1945–1989)

Dne 22. září 1947 se delegáti komunistických stran Sovětského svazu, Polska, Jugoslávie, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Československa, Itálie a Francie shromáždili poblíž Varšavy a vytvořili Cominform, informační kancelář se sídlem v Bělehradě. Rychle se stal agentem komunistického hnutí za šíření jeho ideologie prostřednictvím novin Za trvalý mír, za lidovou demokracii. Cominform, představovaný jako „obroda“ Kominterny, ve skutečnosti sloužil jako nástroj SSSR k udržení těsné kontroly nad západními komunistickými stranami. Cílem bylo uzavřít řady kolem Moskvy a zajistit, aby evropští komunisté byli v souladu se sovětskou politikou. Titova Jugoslávie, obviněná z deviacionismu, bude brzy vyloučena z Cominformu.

Andrei Zhdanov, sovětský delegát, ideolog KSSS a Stalinova pravá ruka, přesvědčil účastníky ustavujícího setkání, aby schválili doktrínu, podle níž byl svět nyní rozdělen na dva nesmiřitelné tábory: „imperialistický a antidemokratický“ tábor vedený Spojenými státy a „antiimperialistický a demokratický“ tábor vedený SSSR. Tato doktrína byla sovětskou reakcí na Trumanovu doktrínu. Ždanov odsoudil imperialismus a kolonizaci, ale zastával „novou demokracii“. Zdůraznil skutečnost, že antiimperialistický blok po celém světě se spoléhal na hnutí demokratických dělníků, na komunistické strany a na osoby zapojené do osvobozovacích hnutí v koloniálních zemích. V roce 1947 se proto svět stal bipolárním, rozděleným do dvou konfliktních bloků.

Poté v lednu 1949 v reakci na Marshallův plán vytvořil SSSR program hospodářské spolupráce se zeměmi sovětského bloku známý jako Rada pro vzájemnou ekonomickou pomoc (RVHP nebo RVHP).


Obsah

V nejužším slova smyslu byl New Look název aplikovaný na rozpočet ministerstva obrany na fiskální rok 1955, což byl první rozpočet na obranu připravený výhradně společnými náčelníky štábů Eisenhowera. Vycházel z rozsáhlého přehodnocení požadavků armády USA, které začalo mezi Eisenhowerem a jeho nejbližšími poradci bezprostředně po jeho zvolení v listopadu 1952. [1] Bylo formalizováno v dokumentu Rady národní bezpečnosti 162/2 (NSC 162/2), který Eisenhower schváleno 30. října 1953.

Eisenhower o taktických jaderných zbraních řekl, že „na přísně vojenských cílech a pro přísně vojenské účely nevidím důvod, proč by neměly být používány přesně tak, jak byste použili kulku nebo cokoli jiného“. [2] NSC 162/2 odráží Eisenhowerovu touhu po „dálkovém“ přístupu k bezpečnostnímu plánování, které by udrželo víceméně konstantní úroveň vojenské připravenosti v souladu se zdravím ekonomiky USA. [3] V tomto ohledu se lišil od NSC 68, schváleného prezidentem Harry S. Trumanem 30. září 1950. Trumanovi poradci věřili, že sovětské vojenské schopnosti dosáhnou maxima ve srovnání se schopnostmi Spojených států a jejich spojenců uprostřed -1950. [4]

Eisenhower odmítl myšlenku, že by jedno období bylo nebezpečnější než jiné a naléhal na své plánovače, aby mysleli na sovětskou hrozbu, která byla ekonomická i vojenská. Chtěl se podle svých vlastních slov vyhnout „nesnesitelné bezpečnostní zátěži vedoucí k ekonomické katastrofě“. [4] S ohledem na nákladné zkušenosti z korejské války se Eisenhower obával, že americké zdroje budou vyčerpány regionálními konflikty inspirovanými Sovětským svazem. [1]

Zásady New Look také ztělesňovaly rostoucí závislost na používání skrytých operací a špionáže. To nebylo dáno pouze skutečností, že tajné síly byly levné ve srovnání s konvenčními silami, ale také proto, že skryté techniky byly legitimizovány v kontextu studené války. [5]

Program Special Atomic Demolition Munition (SADM), spoléhající se na malé, přenosné jaderné zbraně, byl také v souladu s politikou New Look. Byly založeny týmy Green Light, americká komanda cvičená v tajných cvičeních, ve kterých nesly skutečné jaderné zbraně. Jejich posláním by bylo infiltrovat cíle nesoucí jaderné zbraně, detonovat a být vyňaty, i když komanda často chápala, že mají být vysláni na kamikadze mise. [6] [7]

Psychologické válčení bylo nenásilnou technikou boje proti sovětům, která zvláště oslovila Eisenhowera, s cílem zaplavit komunistické státy protisovětskou propagandou. [8]

Aby nový pohled omezil náklady na obranu, přinesl posun v důrazu z konvenčních vojenských schopností na schopnost „vzdušných atomů“ ve formě strategického leteckého velení v rámci zmenšeného celkového vojenského zřízení. Pozemní a námořní síly byly rozřezány. Byla rozšířena kontinentální protivzdušná obrana. Přestože strategické letectvo dosáhlo nižší úrovně, než předpokládala Trumanova administrativa, stalo se středobodem amerického bezpečnostního myšlení, ztělesněného v doktríně „Masivní odvety“. Shrnuto v populárním sloganu „více peněz za peníze“, masivní odveta měla být odstrašujícím prostředkem pro nepřítele i ekonomikou rozsahu, pokud zastrašování selže. [9]

Nauku ve své nejabsolutnější podobě vyhlásil ministr zahraničí John Foster Dulles v projevu před Radou pro zahraniční vztahy 12. ledna 1954, ve kterém řekl: „Místní obrana musí být posílena dalším odstrašujícím obrovská odvetná síla [zvýraznění přidáno]. [10] Dulles pokračoval:

Způsob, jak odradit agresi, je, aby svobodná komunita byla ochotná a schopná energicky reagovat na místech a prostředky, které si sama vybere.

.

Ministerstvo obrany a náčelníci štábů nyní mohou utvářet naše vojenské zařízení tak, aby odpovídalo naší politice, místo aby se musely snažit být připraveny splnit mnoho možností nepřítele. To umožňuje výběr vojenských prostředků namísto násobení prostředků. V důsledku toho je nyní možné získat a sdílet základní zabezpečení za nižší cenu. [11]

Kritika masivní odvety Upravit

Dulles naznačil, že Spojené státy byly připraveny reagovat na konvenční hrozbu podporovanou Sovětským svazem kdekoli jaderným úderem proti samotnému Sovětskému svazu. [12] Kritici masivní odvety, jako například historik John Lewis Gaddis, poukázali na to, že doktrína nebyla věrohodná tváří v tvář „méně než celkovým výzvám“, jako je sovětská intervence v maďarské revoluci v roce 1956, a že bez ohledu na důvěryhodnost by se mohl postupně zmenšovat, jak rostla sovětská strategická moc. [13] Kromě toho teoreticky poskytlo Sovětskému svazu pobídku k prvnímu úderu za účelem odzbrojení USA. Maďarská revoluce zahrnovala vnitřní záležitost východního bloku, takže není jasné, zda by bez ohledu na to byla provedena jakákoli konvenční vojenská reakce.

Odmítnutí Spojených států jednat, aby se zabránilo porážce Francie komunistami vedeným Viet Minhem v bitvě u Dien Bien Phu, pouhé čtyři měsíce po Dullesově projevu, zdůraznilo politické potíže, s nimiž se Eisenhower potýkal při vyvažování interference v Asii s jeho odhodlání udržet USA mimo „horkou válku“. [14] Jeho odmítnutí zasáhnout pomocí leteckých úderů - taktika, o které se rozhodl, že by byla ve scénáři Dien Bien Phu neúčinná - vedlo místo toho ke třetí možnosti: hrozbě jaderných úderů proti strategickým čínským cílům v souladu s „Masivní Odplata". To bylo schváleno 26. května za podmínky, že to podpoří jak kongres, tak spojenci USA. [15]

Na tuto taktiku se však v každém případě nemohlo spolehnout, aby byly zajištěny zájmy USA. Plánovači obrany proto začali utvářet „nový“ nový vzhled, který se vyznačoval důrazem na strategickou „dostatečnost“, nikoli nadřazenost taktických jaderných zbraní v boji proti „omezeným válkám“ a na stálé síly na rozdíl od rezerv. [16] Důraz byl stále kladen především na jaderné zbraně a ospravedlnění bylo stále ekonomické, ale začal přechod k tomu, čemu se později bude říkat „flexibilní reakce“.

Nový přístup byl ztělesněn v NSC 5440 (schváleném jako NSC 5501 7. ledna 1955), [17] dokončeném v prosinci 1954, kde bylo uvedeno:

Schopnost selektivně a flexibilně aplikovat sílu bude stále důležitější při udržování morálky a vůle svobodného světa odolávat agresi. Jak roste strach z jaderné války, Spojené státy a jejich spojenci si nikdy nesmí dovolit dostat se do pozice, kdy si musí vybrat mezi (a) nereagováním na místní agresi a (b) použitím síly způsobem, který naši vlastní lidé nebo naši spojenci by to považovali za nepřiměřené riziko jaderné devastace. Spojené státy si však nemohou dovolit vyloučit použití jaderných zbraní ani v místní situaci, pokud takové použití je. bude nejlépe prosazovat bezpečnostní zájmy USA. V poslední analýze, pokud budou Spojené státy konfrontovány s volbou (a) podvolení se komunistické agresi nebo (b) přijetí opatření riskujících buď obecnou válku, nebo ztrátu spojenecké podpory, musí být Spojené státy připraveny přijmout tato rizika, bude -li to nutné pro jejich bezpečnost. [18]

NSC 5440 byl zásadní revizí dřívějšího BNSP [Základní národní bezpečnostní politika]. Její autoři (a) se zřekli masivní odvety, (b) přesně formulovali strategii „flexibilní reakce“, jak by se stala známou o sedm let později, a (c) v poslední větě předpovídali přesně to dilema, kterému bude Eisenhowerova administrativa čelit v Berlíně tedy čtyři roky. [18]


Shrnutí sekce

Radost z konce druhé světové války rychle vystřídaly obavy z konfliktu se Sovětským svazem. Studená válka se vyhrocovala, protože Spojené státy i Sovětský svaz bojovaly o světovou nadvládu. V obavě ze sovětské expanze se Spojené státy zavázaly pomáhat zemím, jejichž vlády čelily svržení komunistickými silami, a poskytly miliardy dolarů na válkou zničenou Evropu, aby jí pomohly s obnovou. Zatímco Spojené státy dosáhly vítězství v maření sovětských pokusů odříznout Berlín od Západu, národ byl méně úspěšný ve svých pokusech zabránit komunistické expanzi v Koreji. Vývoj atomových zbraní Sovětským svazem a zatčení sovětských špionů ve Spojených státech a Británii vzbudily ve Spojených státech obavy, že se komunističtí agenti snaží zničit národ zevnitř. Vyšetřování věrnostního výboru a slyšení před sněmovními a senátními výbory se pokusily vykořenit sovětské sympatizanty ve federální vládě a v dalších sektorech americké společnosti, včetně Hollywoodu a armády.

Kontrolní otázka

Odpověď na revizní otázku

  1. Hranice mezi Severní a Jižní Koreou byla zřízena v blízkosti původní linie podél osmatřicáté rovnoběžky a jako nárazník sloužila demilitarizovaná zóna. Váleční zajatci se mohli svobodně rozhodnout, zda chtějí být vráceni domů.

Glosář

černá listina seznam lidí podezřelých z komunistických sympatií, kterým byla v důsledku toho odepřena práce

Studená válka prodloužené období napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, založené na ideologických konfliktech a soutěži o vojenskou, ekonomickou, sociální a technologickou převahu a poznamenané sledováním a špionáží, politickými vraždami, závody ve zbrojení, pokusy zajistit spojenectví s rozvojové země a zástupné války

zadržování politika USA, která se snažila omezit expanzi komunismu do zahraničí

domino teorie teorie, že pokud by komunismus pronikl do jednoho národa, okolní národy by také podlehly jeden po druhém, jako řetězec domina, který se navzájem svrhává

Železná opona termín vytvořený Winstonem Churchillem pro označení částí východní Evropy, které Sovětský svaz začlenil do své sféry vlivu a které již nesměly spravovat své vlastní záležitosti


Studená válka

The Studená válka bylo období geopolitického napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem a jejich spojenci, západním a východním blokem, které začalo po druhé světové válce. Historici se plně neshodují na jeho počátečních a koncových bodech, ale období je obecně považováno za období od Trumanovy doktríny z roku 1947 (12. března 1947) do roku 1991 rozpuštění Sovětského svazu (26. prosince 1991). [1] Termín „studený“ se používá proto, že přímo mezi oběma velmocemi neprobíhaly rozsáhlé boje, ale každá z nich podporovala velké regionální konflikty známé jako proxy války. Konflikt byl založen na ideologickém a geopolitickém boji o globální vliv těchto dvou supervelmocí, po jejich dočasném spojenectví a vítězství proti nacistickému Německu v roce 1945. [2] Kromě rozvoje jaderného arzenálu a konvenčního vojenského nasazení byl vyjádřen boj o nadvládu nepřímými prostředky, jako je psychologická válka, propagandistické kampaně, špionáž, dalekosáhlá embarga, rivalita na sportovních akcích a technologické soutěže, jako je Space Race.

Část série o
Historie studené války

Západní blok vedl Spojené státy a další národy prvního světa západního bloku, které byly obecně liberálně demokratické, ale vázány na síť autoritářských států, z nichž většinu tvořily jejich bývalé kolonie. [3] [A] Východní blok vedl Sovětský svaz a jeho komunistická strana, která měla vliv v celém druhém světě. Americká vláda podporovala pravicové vlády a povstání po celém světě, zatímco sovětská vláda financovala komunistické strany a revoluce po celém světě. Protože téměř všechny koloniální státy dosáhly nezávislosti v období 1945–1960, staly se ve studené válce bitevními poli třetího světa.

První fáze studené války začala krátce po skončení druhé světové války v roce 1945. Spojené státy vytvořily v roce 1949 vojenskou alianci NATO v obavě ze sovětského útoku a nazvaly svou globální politiku proti sovětskému vlivu zadržování. Sovětský svaz vytvořil Varšavskou smlouvu v roce 1955 v reakci na NATO. Mezi hlavní krize této fáze patřila berlínská blokáda v letech 1948–49, čínská občanská válka v letech 1927–1950, korejská válka v letech 1950–1953, maďarská revoluce v roce 1956, suezská krize v roce 1956, berlínská krize v roce 1961 a kubánská krize v roce 1962. USA a SSSR soupeřily o vliv v Latinské Americe, na Středním východě a v dekolonizačních státech Afriky a Asie.

Po kubánské raketové krizi začala nová fáze, ve které čínsko-sovětské rozdělení mezi Čínou a Sovětským svazem komplikuje vztahy v komunistické sféře, zatímco spojenec USA Francie začala požadovat větší autonomii jednání. SSSR napadl Československo, aby potlačil Pražské jaro 1968, zatímco USA zažily vnitřní nepokoje hnutí za občanská práva a opozice vůči válce ve Vietnamu. V 60. – 70. Letech se mezi občany na celém světě zakořenilo mezinárodní mírové hnutí. Proběhly pohyby proti testování jaderných zbraní a za jaderné odzbrojení s velkými protiválečnými protesty. V sedmdesátých letech začaly obě strany poskytovat mír a bezpečnost, což znamenalo období klidu, ve kterém byly rozhovory o omezení strategických zbraní a otevření vztahů USA s Čínskou lidovou republikou strategickou protiváhou SSSR.

Détente se zhroutil na konci desetiletí se začátkem sovětsko -afghánské války v roce 1979. Počátek 80. let byl dalším obdobím zvýšeného napětí. Spojené státy zvýšily diplomatické, vojenské a ekonomické tlaky na Sovětský svaz v době, kdy již trpělo ekonomickou stagnací. V polovině osmdesátých let představil nový sovětský vůdce Michail Gorbačov liberalizační reformy glasnost („otevřenost“, c. 1985) a perestrojka („reorganizace“, 1987) a ukončila sovětskou účast v Afghánistánu. Tlaky na národní suverenitu ve východní Evropě zesílily a Gorbačov odmítl nadále vojensky podporovat jejich vlády.

V roce 1989 pád železné opony po celoevropském pikniku a mírové revoluční vlně (s výjimkou Rumunska a Afghánistánu) svrhl téměř všechny komunistické vlády východního bloku. Komunistická strana Sovětského svazu sama ztratila kontrolu v Sovětském svazu a byla zakázána po neúspěšném pokusu o převrat v srpnu 1991. To následně vedlo k formálnímu rozpuštění SSSR v prosinci 1991, vyhlášení nezávislosti jeho republik a kolaps komunistických vlád ve velké části Afriky a Asie. Spojené státy zůstaly jedinou světovou velmocí.

Studená válka a její události zanechaly významné dědictví. To je často odkazoval se na v populární kultuře, obzvláště s tématy špionáže a hrozbou jaderné války.


Trumanova doktrína

12. března 1947 prezident Harry S. Truman představil svou Trumanovu doktrínu, zahraniční politiku zaměřenou na omezení sovětské expanze během studené války.

Doktrína přišla jako důsledek dvojice krizí v Turecku a Řecku. V návaznosti na druhou světovou válku Sověti tlačili na Turecko, aby umožnilo ruské lodní dopravě volný průchod Tureckými úžinami. Když Turecko odmítlo, napětí ve Velké Británii vzrostlo a později USA poskytly ekonomickou a vojenskou pomoc.

US #1499 bylo vydáno k Trumanovým 89. narozeninám. Objednávku provedete kliknutím na obrázek.

Během stejného období bylo Řecko uprostřed občanské války mezi řeckou komunistickou stranou a řeckou monarchistickou vládou. Británie poskytla Řecku pomoc, ale koncem roku 1946 řekli americkým úředníkům, že už nemohou pomoci kvůli své vlastní oslabené ekonomice.

Počátkem roku 1947 Trumanova administrativa uznala, že pokud Řecko padne do komunismu, Turecko pravděpodobně také. Americká vláda se tedy rozhodla poskytnout stejnou pomoc Turecku i Řecku v naději, že také pomůže zmírnit dlouhodobé napětí mezi oběma národy.

US #2755 byl vydán ke 100. narozeninám Achesona. Objednávku provedete kliknutím na obrázek.

Truman by pro schválení legislativy potřeboval podporu obou komor republikánského kongresu, proto se setkal s klíčovými představiteli Kongresu, aby vysvětlili vážnost situace. Podtajemník Dean Acheson vysvětlil, že šíření komunismu je jako shnilé jablko, které dokáže rychle rozšířit svoji infekci na celý sud. Jeho rétorika zapůsobila na hlavního republikánského mluvčího senátora Arthura H. Vandenberga, který povzbudil Trumana, aby promluvil ke Kongresu a „vyděsil sakra americký lid“.

Situace se zhoršila, protože 7. března Acheson řekl prezidentovi, že se obává, že Řecko může spadnout do několika týdnů, pokud brzy nedostanou pomoc. Truman a Acheson tedy spolupracovali na vytvoření Trumanské doktríny. 12. března 1947 prezident pronesl svůj 18minutový projev před společným zasedáním Kongresu. V něm uvedl: „To musí být politika Spojených států na podporu svobodných lidí, kteří se brání pokusům o podrobení ozbrojenými menšinami nebo vnějšími tlaky“.

US #2755 - Kombinace hedvábné mezipaměti na první den. Objednávku provedete kliknutím na obrázek.

Trumanův projev byl obecně dobře přijat a jeho návrh byl v květnu schválen velkou většinou a poskytl Řecku a Turecku vojenskou a hospodářskou pomoc ve výši 400 milionů dolarů. V roce 1948 byla řecká komunistická hrozba poražena.

US #1008 byl vydán ke 3. výročí podpisu Severoatlantické smlouvy. Objednávku provedete kliknutím na obrázek.

Doktrína by měla ještě delší účinky. Zavedla americkou politiku studené války a byla jedním z odrazových můstků k vytvoření NATO.


Co byla Trumanova doktrína? Možnosti otázky 1:

Doktrína zavedená prezidentem Trumanem k tajnému proměnění USA v komunistickou zemi.

Doktrína zavedená prezidentem Trumanem k zastavení šíření komunismu do dalších zemí.

Doktrína zavedená prezidentem Trumanem k vyslání vojáků do všech národů, aby pomohla nastolit demokracii.

Doktrína zavedená prezidentem Trumanem k invazi do komunistických zemí.
Otázka 2 (1 bod)

Účelem berlínské zdi bylo oddělit východní a západní němčinu za účelem umožnění komunistické vládě ovládat východní Německo, zatímco kapitalistická forma vlády ovládala západní stranu Německa.
Možnosti otázky 2:
Skutečný
Nepravdivé
Otázka 3 (1 bod)

Co nejlépe popisuje kubánskou krizi Missle?
Možnosti otázky 3:

Válka, ve které USA vypustily rakety proti Kubě, a to rozhněvalo Sověty

Válka, ve které Sověti vypustili rakety proti USA, a to rozhněvalo Sověty

Obyvatelé Kuby začali tajně vyrábět rakety, které měly být vypuštěny do USA.

Sověti umístili rakety na Kubu jako hrozbu pro USA.
Otázka 4 (1 bod)

Které tvrzení je o korejském konfliktu pravdivé?
Možnosti otázky 4:

Korea byla rozdělena na severokorejskou a jihokorejskou. Sever ovládali komunisté. Jih byl kapitalistický. USA podporovaly sever. Sověti podporovali jih.

Korea byla rozdělena na severokorejskou a jihokorejskou. Sever ovládali komunisté. Jih byl kapitalistický. Sověti podporovali Sever. USA podporovaly jih.

Korea zahájila válku s USA a Sovětským svazem, aby vytvořila komunistický národ.

Sovětský svaz se pokusil předjet celou Koreu, proto USA vyhlásily válku a zastavily je.
Otázka 5 (1 bod)

Co nejlépe popisuje konflikt ve Vietnamu?
Možnosti otázky 5:

Vietnam byl po druhé světové válce rozdělen na sever (komunisté) a jih (kapitalismus). Sověti a Čína podporovaly jih. USA pomohly Severu. Jakmile byla vyhlášena válka, byla to velmi krátká válka.

Vietnam vyhlásil válku Sovětskému svazu, aby zastavil šíření komunismu do jejich země. USA vstoupily a zastavily je.

Vietnam byl po druhé světové válce rozdělen na sever (komunisté) a jih (kapitalista). Sověti a Čína podporovaly sever. USA pomohly Jihu. Válka nebyla nikdy vyhlášena, ale konflikt byl velmi nákladný, jak peněžně, tak i lidské životy.

Vietnam byl malou zemí, které se každý bál. USA napadly zemi, protože se obávaly, že udělají to, co Hitler v Německu.


Truman ’s Foreign Policy

Květen je vždy měsícem, kdy se třídy A přesouvají při přípravě na zkoušky. Poté, co jsem druhý rok učil modul Americký sen (Americká historie v letech 1945–1980), čelil jsem ponoření se do domácí a ekonomické politiky různých prezidentů, což mě úplně nebavilo. Jednou z oblastí, kde se mi dostává mnohem větší spokojenosti, je zahraniční politika, která navazuje na modul nadace History Foundation The Reluctant Handover. Baví mě témata a zastřešující politické koncepty a strachy, jako je studená válka a co to znamenalo pro vztahy zemí světa.

Takže jedno z mých prvních řízených revizních setkání v modulu se zaměřilo na zahraniční politiku, počínaje časem Harryho S. Trumana v horkém křesle od roku 1945 do roku 1952. Dává smysl začít na začátku kvůli Trumanově výšce vliv na nastolení tónu zahraniční politiky po celé poválečné období až do pádu komunismu v Rusku. Co kdybyste tedy řekli něco o stopě, která by proběhla v klíčových pojmech a precedentech zavedených ve čtyřicátých letech minulého století?

Zajímavá je postava Trumana: byl nazýván ‘ prostým mluvčím jižanem#8217 a mezi prezidenty je vzácností v tom, že po smrti prezidenta obsadil hlavní místo v Bílém domě. Franklin Roosevelt (FDR) získal působivá a nebývalá čtyři volební vítězství (limit na dvě funkční období byl oficiálně uložen po válce), nicméně jeho zdravotní stav byl na ústupu. Roosevelt byl životně důležitým zubem při udržování válečného spojenectví se SSSR a Británií a po jeho smrti zaujal Truman vůči komunistům tvrdší postoj. To vedlo k distancování se Stalinem a většímu spoléhání na rady Churchilla (někdy antikomunisty) a Deana Achesona. Myšlení se změnilo z potřeby zachovat alianci k vítězství ve válce, aby se více soustředilo na to, jak dosáhnout rovnováhy sil v důsledku míru.

Postupimská konference: Attlee, Truman, Stalin

Konference z roku 1945 (Jalta v únoru a Postupim v červenci až srpnu) ukazují tuto změnu směru. Přestože na těchto setkáních (zejména o vytvoření OSN) stanovil pozitivní cíle, Potsdam Truman věděl, že nová atomová bomba byla testována a byla připravena k použití proti Japonsku (poslední zbývající nepřítel po pádu Německa). Použití dvou atomových bomb proti Japonsku bylo žhavým tématem historické debaty: byly svrženy, aby urychlily ukončení války a vyhnuly se možné smrti stovek tisíc amerických vojáků, nebo bylo upuštěno jako ukázka síly Stalinovi a komunistům? Bomby sice vedly k kapitulaci Japonska a ke konci světové války, ale mezi oběma zbývajícími velmocemi bylo vytvořeno jasné tření.

Tuto rostoucí nedůvěru lze jasně doložit ve druhé polovině čtyřicátých let minulého století. George Kennan ’s ‘Long Telegram ’ z února 1945 uvedl, že SSSR byl ‘vysoce citlivý na logickou sílu ’, proto navrhl silnější linii proti Stalinovi. Poté následoval slavný projev Churchilla v roce 1946, kdy nastínil nebezpečí vzniku železné opony v Evropě. Zapojení Stalina do poválečného Řecka poskytlo Trumanovi oficiální podnět k tomu, aby se stal aktivnějším v boji proti šíření komunismu. V březnu 1947 získal 400 milionů dolarů na vojenskou a ekonomickou pomoc Řecku a Turecku, aby zatlačil zpět Stalinův pohled. To vedlo ke zřízení Trumanovy doktríny: základním kamenem americké politiky bylo ‘podporovat svobodné lidi, kteří se brání pokusům o podrobení ozbrojenými menšinami nebo vnějšími tlaky. ’ Američtí stratégové se nechali přesvědčit pojmem teorie Domino: kdyby padla jedna země, pak by se všechny ostatní mohly zhroutit. Cynics by to mohl považovat za pokračování bývalých doktrín (Monroe ’s z roku 1823 a pozdější Rooseveltův důsledek), přičemž stále více se klenutým tématem je růst americké moci a vlivu. Bez ohledu na naši interpretaci, Trumanovy kroky zavedly narativ studené války v poválečném období: Amerika by zakročila, aby zmařila komunistickou expanzi.

The Domino Theory

V tomto světle můžeme pochopit význam zprávy 68 Národní rady bezpečnosti (vydané v roce 1950), přísně tajného dokumentu, který navrhoval zvýšení výdajů na obranu z 13 miliard dolarů ročně na 50 miliard dolarů. Pomáhá nám také porozumět motivům Marshallova plánu, když byly do Evropy pumpovány miliardy, aby pomohly obnovit válečné ekonomiky a společnosti. Truman a Američané se jasně rozhodli, že nejlepším způsobem, jak zabránit šíření komunistů, je stabilizovat západní demokracie a kapitalistické struktury. Když bylo Československo již ztraceno na oběžné dráze Stalina (v roce 1948), Truman dokázal přivést zbytek západní Evropy do sféry vlivu Ameriky. Tato ekonomická ochrana byla spojena s vojenskou ochranou: vytvoření NATO znamenalo, že jakákoli hrozba vůči členskému státu by znamenala zapojení americké síly.

Rozvinula se studená válka a během Trumanova předsednictví existovaly dvě sporné zóny: Evropa (se středem v Německu) a Asie. Z válečných konferencí vyplynulo, že Německo se má rozdělit na čtyři zóny, které mají být rozděleny na čtyři větší mocnosti (USA, SSSR, Británie a Francie). Západní demokracie však začaly sdružovat své zdroje, aby vytvořily Bizonii a Trizonii vytvoření nové měny – Deutchsmark – bylo Stalinem považováno za hrozivý krok. Německo bylo v zásadě rozděleno na obousměrné rozdělení: Západní Německo (kapitalistické a demokratické) a Východní Německo (komunistické a pod vedením SSSR). Celý obraz byl dále zmatený Berlínem: stejně jako celé Německo byl také rozdělen na čtyři zóny a později se vytvořil do dvou bloků. Stalin se rozhodl uškrtit západní Berlín, aby ho absorboval, což mělo podobu blokády města, aby se zabránilo tomu, že se zásoby dostanou do západní poloviny po souši. Truman se v tomto bodě musel rozhodnout a jeho proaktivní přístup nakonec zachránil Berlín: nařídil nepřetržitý letecký transport do města po dobu 324 dní, během nichž bylo obsluhováno 2,5 milionu lidí s 1,5 miliony tun zásob přes 275 000 letů. Byl to test brinksmanship: pokud Stalin reagoval útokem na letadla, riskoval zahájení zcela nové války. Stalin nakonec blokádu ukončil a Američané získali cenné vítězství, čímž upevnili Trumanovu doktrínu. Po tomto hazardu a zkoušce brinksmanshipu však následovali pozdější prezidenti, přestože sám Kennedy si v roce 1962 užil vítězství, mnoho historiků si klade otázku, jak blízko se svět přiblížil jaderné válce.

Blokáda Berlína: 1949

Asijský obraz vytvořil pro Trumana další komplex. Okupace Japonska (1945-52) pomohla transformovat zemi z nepřítele na klíčového spojence. Podobně jako v Evropě byly peníze a odborné znalosti čerpány do Japonska, aby pomohly obnovit je a spojit je s americkou ekonomickou sférou vlivu. Jeho význam rostl po revoluci v Číně, která potvrdila nový komunistický stát. Amerika by potřebovala pevného asijského spojence, který by pomohl zabránit dalšímu šíření komunismu. Jinde Truman nařídil, aby byly peníze čerpány do Indočíny, aby pomohly udržet francouzskou přítomnost, což se později ukázalo jako katastrofální, když Francouzi opustili region a opustili Ameriku, aby si vyzvedli kusy. Eskalace amerických vojsk v podobě vietnamské války by byla jedním z devastujících dědictví studené války v Americe.

Trumanovo prezidentství později ovládla korejská válka: v roce 1950 komunističtí Severokorejci napadli Jih. Mandát OSN přinesl americkým jednotkám pomoc při potlačení útočníků, a to ještě předtím, než se Sever i Jih znovu dohodli na jasné linii do roku 1953. V mnoha ohledech byla tato válka pro Trumana úspěchem: zdůraznila sílu Trumana Doktrína a prezident zabránili další eskalaci odstraněním MacArthura poté, co vyslechli jeho návrh na použití atomových bomb v této oblasti. Válka však byla nákladná: v roce 1953 bylo 138 000 amerických mrtvých nebo zraněných, z nichž všechny dosáhly na schválení Trumana.

Celkově Truman zaznamenal jasné úspěchy: nastolil rovnováhu sil v Evropě, zabránil šíření komunistů v klíčových regionech a pomohl vytvořit klíčové poválečné instituce (OSN, NATO a Marshallův plán). Jeho předsednictví však stanovilo i pozdější problémy: udával tón agresivní zahraniční politice i americké přítomnosti ve Vietnamu. It would not be until Nixon when an American president would establish a more harmonious relationship with both the USSR and China. But, on the whole, his presidency must be congratulated for steadying the ship with FDR’s death and for establishing the basis of American superiority in the post-war period.


Truman Doctrine (1947)

On March 12, 1947, President Harry S. Truman presented this address before a joint session of Congress. His message, known as the Truman Doctrine, asked Congress for $400 million in military and economic assistance for Turkey and Greece.

On Friday, February 21, 1947, the British Embassy informed the U.S. State Department officials that Great Britain could no longer provide financial aid to the governments of Greece and Turkey. American policymakers had been monitoring Greece's crumbling economic and political conditions, especially the rise of the Communist-led insurgency known as the National Liberation Front, or the EAM/ELAS. The United States had also been following events in Turkey, where a weak government faced Soviet pressure to share control of the strategic Dardanelle Straits. When Britain announced that it would withdraw aid to Greece and Turkey, the responsibility was passed on to the United States.

In a meeting between Congressmen and State Department officials, Undersecretary of State Dean Acheson articulated what would later become known as the domino theory. He stated that more was at stake than Greece and Turkey, for if those two key states should fall, communism would likely spread south to Iran and as far east as India. Acheson concluded that not since the days of Rome and Carthage had such a polarization of power existed. The stunned legislators agreed to endorse the program on the condition that President Truman stress the severity of the crisis in an address to Congress and in a radio broadcast to the American people.

Addressing a joint session of Congress on March 12, 1947, President Harry S. Truman asked for $400 million in military and economic assistance for Greece and Turkey and established a doctrine, aptly characterized as the Truman Doctrine, that would guide U.S. diplomacy for the next 40 years. President Truman declared, "It must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures." The sanction of aid to Greece and Turkey by a Republican Congress indicated the beginning of a long and enduring bipartisan cold war foreign policy.

For more information, visit the The Truman Doctrine Study Collection at the National Archives’ Truman Presidential Museum and Library.


Using the Cold War: The Truman Administration’s Response to the Bolivian National Revolution

In light of Evo Morales’ May Day expulsion of USAID from Bolivia, here is a look back to the Harry Truman administration’s work to undermine Bolivia’s transformative National Revolution in 1952. This history’s legacy lives on Washington’s power is woven into the fabric of Bolivian politics, from the dreams and nightmares of the National Revolution, into the MAS era of today.

Author’s note: At a May Day speech this month, Bolivian President Evo Morales announced that his government would be expelling the United States Agency for International Development (USAID) out of the country for seeking to undermine the leftist policies and agenda of the Morales government. As I wrote in an investigative article on this topic in 2008 for The Progressive Magazine, the US government has for years been attempting to oppose the Movement Toward Socialism (MAS), the political party of Morales, and weaken Bolivia’s leftist social movements.

Washington is no stranger to interfering in leftist and nationalist politics in the Andean nation. As the following paper, originally published in the University of Vermont History Review in 2012, outlines, the Harry Truman administration worked against the progressive policies, self-determination and grassroots base of Bolivia’s transformative National Revolution in 1952. This history’s legacy lives on Washington’s power is woven into the fabric of Bolivian politics, from the dreams and nightmares of the National Revolution, into the MAS era of today.

At the beginning of the Cold War, Bolivian miners and peasants took to the streets in what would become one of the most transformative and symbolically-rich political events of the twentieth century for the Andean nation. Bolivia’s National Revolution in 1952 initiated shockwaves that are still felt among the country’s impoverished and indigenous majority. From land reform and the nationalization of the tin mines, to expanding access to voting, education and healthcare, the changes and promises wrought by the National Revolution were historically unprecedented for Bolivia.

Public support for the National Revolution was fed by many Bolivians’ dissatisfaction with working conditions in the fields and mines of the nation and the country’s widespread social and economic inequalities. A testimony from Bolivian miner Domitila Barrios de Chungara conveys the perception of injustice that was common among Bolivian workers at the time of the revolution: “Why should we allow a few to benefit from all of Bolivia’s resources while we go on forever working like animals, without having higher aspirations, without being able to provide a better future for our children? Why shouldn’t we aspire to better things when our country is rich thanks to our sacrifice?”[1] Barrios de Chungara’s complaints illustrate the rage felt by many poor Bolivians, a rage which gave expression to the demands of the revolution. Yet, in the months and years following the uprising, many of the National Revolution’s promises remained unrealized. A string of military dictatorships, corrupt presidents, racism and vast inequality in the country contributed to these challenges. But a look at Washington’s response to the revolution in 1952 points to some other roadblocks to development and social change.

This essay explores the ways in which President Harry Truman’s administration undermined the historic nationalist changes that took place during the National Revolution in Bolivia. In the US fight against communism in the Cold War, the decisions of leading Truman administration foreign policy officials working on Latin America were consistently informed by US commercial interests. Such US policy fought against nations who challenged those commercial interests in their own countries by way of the state-led expropriation of private businesses, industry and land. Diplomatic cable exchanges between government officials and diplomats in Washington and La Paz detail how the Truman administration worked against the self-determination of Bolivia’s National Revolution. Of specific interest here is the extent to which the Truman administration, following Bolivia’s nationalization of tin mines, pressured Bolivian officials into reimbursing the private businessmen who were the former owners of the government-expropriated mines, a move that was against the popular sentiment of the grassroots base of the Bolivian revolutionary government.

Considering the roots of the Truman administration’s foreign policy in the wake of World War II, and the development of the Truman Doctrine, the administration’s response to the National Revolution took place at an important juncture in US-Latin American relations. In the years following Bolivia’s revolution, Washington notoriously helped orchestrate bloody coups against leaders with nationalist leanings elsewhere in the region. The way in which Washington dealt with this earlier threat to US hegemony in the Andes sheds important light on the machinations of US foreign policy in Latin America in the early Cold War.

Good Neighbors and Tin

Coming out of the commercial, economic and political disruption of the Great Depression and World War II, Washington sought to mend crises and prevent further decay in relations with Latin America through the Good Neighbor Policy, which essentially served as an “international counterpart of the New Deal.”[2] The Good Neighbor Policy was aimed at developing a more reciprocal trade relationship with Latin America, a departure, at least rhetorically, from the more interventionist policies of many previous US administrations. While directed toward developing more equal economic and political partnerships between Washington and the governments and people of Latin America, the Good Neighbor Policy was also aimed at expanding US influence, commercial presence and political power in the region. US President Herbert Hoover, elected in 1928, was considered one of the fathers of the Good Neighbor Policy in his plan to not view Latin America simply as a little brother. President Franklin Roosevelt expanded these neighborly policies toward Latin America, focusing on pro-trade approaches and a non-interventionist stance, which also involved cutting back on military spending due to the financial constraints imposed by the Great Depression.[3]

The Good Neighbor Policy was a shift away from the more explicitly interventionist Roosevelt Corollary, which was established in 1904 by President Theodore Roosevelt and served as an expansion of the Monroe Doctrine. The Roosevelt Corollary basically claimed that the US had the right to intervene militarily in Latin America in order to protect US commercial interests in the region, and to stabilize economies and penalize nations if they did not pay back debt to the US. The Corollary was based on the belief that if the US did not establish a strong presence in the region through intervention, then European powers would encroach on Latin America.[4]

When the Japanese attack on Pearl Harbor took place on December 7, 1941, Latin American countries rallied to resist Axis incursions into the region and supported the US in World War II, in part by breaking relations with Axis nations. The solidarity with the US on the part of many Latin American nations was due in part to a fear and disdain for the Axis Powers as well as an expectation that by supporting the US, they would receive helpful financial aid from Washington.

Latin America was a war-free zone in World War II, providing much in the realm of natural resources to the US.[5] Each year, from the 1920s and into the 1940s, the US used 160 billion tin cans and 75,000 tons of tin metal. This was roughly 45 percent of the entire global use per year. During World War II, Bolivia provided most of the tin for the US from 1940 to the early 1950s, the US purchased nearly half of all of Bolivia’s tin ore.[6] This tin trade was the most important aspect of US-Bolivian relations throughout the war, and would continue to be a key concern during the National Revolution in Bolivia.

Truman entered office in 1945, with Dean Acheson acting as Secretary of State from 1949 to 1953. This dynamic partnership created a foreign policy legacy that continued to influence US politics for the rest of the century. During the Truman years, the US established itself as a dominant ally in Europe with the Marshall Plan. The Soviet Union posed a threat to US economic and political interests, and Truman responded to this in March 1947 by developing the Truman Doctrine, which established Washington’s objective in the post-World War II era of using political and financial support to contain the Soviet Union to prevent its further expansion. Bolivia’s National Revolution in 1952 provides an interesting case study for measuring the impact of the Truman Doctrine in its early days.

The timing of the revolution was also significant in that it took place following the signing of the Rio Military Pact in September of 1947 between the US and Latin American nations. The pact involved collaborations in defense of the region, establishing that any nation would come to the defense of another in the case of a foreign intervention. Following the precedent set by the Truman Doctrine, Washington’s initial goal with its participation in this agreement was to curb the influence of communism and the Soviet Union in the region. Later, in April 1948, the Organization of American States was also established initially to protect the region from communism.

The Cold War and US containment policy quickly pushed aside the more “neighborly” language and approaches of the Good Neighbor Policy as fears of Soviet Russia and communist expansion in the region took center stage. Yet perhaps more notable than the Truman administration’s concern for the spread of communism in Latin America was its general ignorance and lack of concern toward Latin America. A brief look at leading political and diplomatic officials connected to the administration illustrates this view.

The View from Washington

On February 18, 1950, George Kennan, a senior Foreign Service officer and State Department counselor, boarded a train in Washington, DC that was bound for Mexico City. Kennan was a Cold War expert on Russia whose reports from the Soviet Union helped form the US containment policy toward communism. Yet he knew next to nothing about Latin America. The US State Department sent him on this trip to assess the threat of communism in the region and how to deal with it.[7]

The trip took Kennan to major cities in Panama, Venezuela, Brazil, Uruguay, Argentina and Peru. “I found the journey anything but pleasant,” he later wrote. Indeed, the 10,000 word memorandum to Dean Acheson painted a grim picture of the region. In his report, he essentially said that Latin American nations had to be pressured into following US wishes, either through coercion or intervention, because they were too weak on their own to resist communism. While these views were more typical of the stance of Washington within the framework of the Roosevelt Corollary, rather than the Good Neighbor Policy, they offered some insight into the views of the region from the perspective of the Truman administration at the time, in part because of Kennan’s influential role in shaping US policy toward Latin America in the Truman years. Kennan’s racist 1950 report following his travels in Latin America incredibly pointed to “nature and human behavior” as key obstacles to progress in the region. Kennan said that “extensive intermarriage” between people of Spanish, indigenous and African ethnicity was an impediment to development that was written in “human blood.”[8]

How this played out on the ground was a clear clash between what the Truman administration and others said the Cold War was all about. As historian Gaddis Smith explains, “The public rhetoric of American foreign policy, enshrined in the Truman Doctrine and innumerable other declarations, proclaimed that democracy, freedom, the rights of the individual were the answer to Communism. But in Latin America Kennan saw a political culture too weak and selfish to support a democracy strong enough to resist the superior determination and skill of the Communist enemy.”[9]

Kennan’s views were reflective of general perceptions and ignorance toward Latin America in Washington at the time. Truman, for his part, said Latin Americans were simply “very emotional” and hard to work with.[10] And in Acheson’s own almost 800 page memoir the only opinion he shares about Latin America was that the region’s challenges were caused by a lack of “population control,” “primitive politics, massive ignorance” and “archaic” societies.[11] Acheson himself admitted in 1950 that he was “rather vague” regarding Latin America, and unclear about whether Latin Americans were “richer or poorer, going Communist, Fascist or what.”[12]

Condescension was typical of the Truman White House toward Latin America during the early Cold War. Leaders in Washington could afford that condescension because they were extremely powerful in the region, expected obedience from most Latin American governments, and were generally unafraid of actual Soviet interference. “They were far more concerned about nationalism, especially its economic variety, and the threat this posed to private U.S. investments,” writes US foreign relations historian Robert Beisner.[13]

The Truman administration’s work in Latin America represented an important juncture in US-Latin American relations. Not only did Truman’s time in office coincide with the years immediately following World War II, but it also represented a shift away from the Good Neighbor Policy and to the Cold War interventionism that came to define the approach of subsequent administrations toward Latin America. For example, in 1954 the socialist president of Guatemala, Jacobo Arbenz, was overthrown in a US-backed coup largely organized by the CIA under President Dwight Eisenhower. This was in response to a direct threat against US business interests in that Arbenz had expropriated land used by the United Fruit Company, a US-based company. The case of the Bolivian National Revolution, therefore, is unique in that Bolivia nationalized its tin mines, affecting US investors, but the US continued working with the country, pressuring it diplomatically and commercially rather than seeking to overthrow the revolutionary government. How Truman worked with Bolivia in the National Revolution says much about US policy in the early Cold War.[14]

The events in Bolivia were dramatic and unparalleled in the country’s history. For Washington, it posed a challenge and opportunity to test the Truman Doctrine and continue the purchase of tin from the impoverished country. Though the revolution later transformed into a dictatorship, it began hopefully with a broad participation of society overthrowing a military ruler, and establishing long sought after rights for the impoverished indigenous majority.

“There Will Be a Lot of Bread”

The National Revolutionary Movement (MNR) party grew out of the camaraderie that was established between soldiers in the trenches of the 1930s Chaco War, a bloody fight with Paraguay over land and access to oil. In its early days, the MNR was led by a multi-class coalition of veterans of the war who allied with radical students. In the months leading up the 1952 National Revolution, the MNR also drew from the vital support of miners, workers and farmers, many of whom joined the party out of impatience with Bolivia’s traditional political parties they saw in the MNR a more inclusive and progressive set of platforms and political beliefs.

In 1951, the party ran Victor Paz Estenssoro as a presidential candidate. He won a resounding victory at the ballot box, but the military would not allow him to take power they put military General Hugo Ballivian in Estenssoro’s rightful place. After the legitimate victors were barred from entering office, the MNR decided that their only option would be armed revolution against Ballivian and his faithful supporters in the government and army.[15] Washington at the time was keeping a watchful eye on Bolivia, monitoring developments from afar. In the lead up to the revolution, they simply waited to see how things would turn out before taking a stance on either Ballivian or the MNR’s claims to power.

On April 10, 1952, Ballivian called for the lights to be put out in La Paz in order to impede the advance of the MNR rebels as they descended into La Paz from the neighboring city of El Alto. Yet a full moon lit the way, providing the rebels with guidance in their march down the steep hills from El Alto into the capital city. Many of the MNR rebels were members of the working class neighborhoods in El Alto, and so knew the terrain very well. They effectively cut off Ballivian’s forces by blocking key routes on the outskirts of the city. Conflicts flared up in the night, leaving wounded and dead on both sides. But news of the MNR rebels’ victory spread throughout countryside, inspiring similar uprisings across the nation. Three days later, with over 600 dead from the battles, the MNR was victorious over the Ballivian regime and took power.[16]

Estenssoro flew into the El Alto airport from exile in Argentina on April 15, 1952. When he entered La Paz he was met by a crowd of 7,000 people waving signs that read “Nationalization of the mines,” “Agrarian Reform,” and “Welcome, father of the poor.” The crowd was so massive that it took Estenssoro a full thirty minutes to arrive at the presidential palace half a block away. He greeted the crowd in Aymara, the indigenous language most members of the crowd spoke: “Jacca t’anta uthjani,” he said—“There will be a lot of bread.”[17]

Just three days after Estenssoro took office, the Bolivian Workers’ Center (COB) pressured the new president to nationalize the country’s tin mines, expropriating the industry and natural wealth without paying the private owners of the mines. The COB also demanded that the MNR government redistribute land to poor farmers, grant citizens universal suffrage, and formalize the armed worker and campesino militias as a replacement for the military. Such demands coming from the COB and other worker and farmer movements pushed the MNR to turn the radical changes they promised on the campaign trail into a reality.[18]

On July 21, 1952, the government granted the right to vote to all Bolivians over the age of 21, bringing 80 percent of the formerly marginalized indigenous population into the electorate. Further rights were gained through grassroots pressure on powerful institutions. Campesinos and rural workers’ unions, using their weapons from the revolution, applied their own systems of justice through militias, took over land, reorganized systems of production and often superseded the power of local political authorities.

As a result of the pressure from labor organizations and miners, the MNR signed a decree that nationalized the country’s tin mines on October 31, 1952. An enormous crowd of miners gathered to celebrate the signing with cheers, dynamite explosions and gunshots into the air. The festivities went on for days. The worker-run Bolivian Mining Corporation took over the operation of 163 mines and 29,000 workers formerly controlled by the three Bolivian “tin baron” families: the Patiños, Hochschilds and Aramayos. In spite of the COB’s demands not to pay the owners a cent, the Bolivian government ended up paying these families a total of $27 million to buy back Bolivia’s underground wealth.[19]

Poor, armed campesinos in various parts of the country also occupied land and pressured the government to break up large land holdings and expropriate and redistribute the land. In August of 1953, the MNR passed the Agrarian Reform Law to appease protesting grassroots organizations, but a difference remained between the rhetoric of the MNR’s policies and the actual change on the ground on a national level, the land reform only affected 28.5 percent of large landowners.[20] In the US, there was alarm regarding the revolution in Bolivia, but the State Department was mostly concerned about the nationalization of the tin mines as it affected US businesses.

Moderating the Revolution

From the very beginning of the revolution in April 1952, the Truman administration was opposed to the MNR government’s plan to nationalize the tin mines. In a memorandum from Secretary of State Acheson to President Truman on May 22, Acheson argued for the US to recognize the MNR government. Acheson believed this recognition would help the moderates in power of the MNR maintain their legitimacy against more radical sectors of the government, particularly the Minister of Mines and Petroleum, Juan Lechín, a popular union organizer who was advocating vociferously for the nationalization of the tin mines. The US ended up recognizing Bolivia, but only as part of a power play to draw moderates in the government closer to US interests, leading them away from more radical voices such as that of Lechín.[21]

In subsequent correspondences both Acheson and Assistant Secretary of State for American Republic Affairs Edward Miller were primarily concerned about nationalization, how that would affect US investors in the country, and how it would be a dangerous example of nationalist policies to others in the region. On September 8, Acheson wrote to the US Ambassador in La Paz to tell the Bolivian government that the US would not purchase tin from Bolivia if the country nationalized its tin industry.[22] This case of blackmail from the US State Department against the sovereignty of the Bolivian people demonstrates that the Truman administration was more interested in protecting US commercial and security interests than respecting the rights of Bolivia to develop its own economy in a nationalist direction.

Finally, when Bolivia did nationalize its tin industry on October 31, 1952, the US State Department responded with strong recommendations that Bolivia pay back the major tin companies, including US investors. This went entirely against the will and demands of much of the organized labor in Bolivia and the indigenous and peasant population that formed that backbone of the popular support for the MNR. In the view of this significant sector, the three main mining companies had been enriching themselves through the enslavement of Bolivian people in the tin mines for decades, and that therefore the tin barons should not be compensated for their cruelty. None the less, the US demanded that the Bolivian government compensate the tin barons of the mining industry a total of $27 million, a huge sum for the impoverished government.[23]

The National Revolution in Bolivia was met with pressure from Washington, and the “reluctant revolutionaries” of the MNR responded by compensating owners of the nationalized tin mines, an approach that was unpopular among tin miners and the grassroots base of the MNR, but pleased Washington. Shortly following the compensation plan, “US officials announced that the United States was doubling its purchases of Bolivian tin and that Bolivia would begin receiving food exports.” Over the next decade, into the 1960s, the Bolivian government received a third of its funding from US aid, totaling $100 billion, a higher amount than any other country in the region received at the time. In exchange, the Bolivian government had to follow Washington’s commands.[24]

The US government used its clout as a major purchaser of tin and provider of financial aid to the poor nation to pressure the MNR government into a more moderate approach in its policies toward the tin industry. In this way, Washington was able to maintain its supply of cheap tin as well as its hegemony over the country’s politics. The Truman administration thus paved the way toward a form of intervention that was not based on covert operations or a military coup – as was the case with President Arbenz in Guatemala just two years later. Instead, Washington was able to achieve US objectives in the country through diplomatic pressure to uphold US commercial interests.

In the US-dominated Latin America in the early Cold War, the odds were against nationalism in Bolivia from the beginning. As historian Stephen Zunes writes, “The decision to expropriate, rather than confiscate, the mines—despite immense pressure from the miners and other Bolivians for the latter option—was directly related to concerns by the MNR that they had to acknowledge that at least some form of compensation was necessary, otherwise they feared that the United States would label them communist and deny them foreign aid.”[25]

As tin was the main export for Bolivia, and the US was the biggest buyer of the tin, Bolivia was beholden to the US, and Washington used this dependency adeptly. Willard Thorp, the Assistant Secretary of State for Economic Affairs, told Acheson early on in the tin negotiations with Bolivia, that the US would get what it wanted in the end: “We will almost certainly get the Bolivian tin eventually. They have no other place to sell it.”[26]

When Domitila Barrios de Chungara was a young girl in a family of tin miners, her father, a union organizer in Bolivia’s National Revolution, told her a story about the millions of dollars the MNR government paid to the tin mine owners. In telling the story, he used the metaphor of a doll. “Suppose that I bought you a beautiful doll or one of those puppets that can walk and talk,” he said. Then the doll is stolen by a man who exploits it in back-breaking labor. “But one day, after so much fighting, you grab [the man] and hit him hard and take the doll away from him.” After so much work, the doll is dirty, broken and weak. “[S]hould you pay him for the way the doll has aged? Don’t you see you shouldn’t? It’s the same with the ‘tin barons’ who’ve gotten rich with our mine.”[27]

The National Revolution had the momentum to place power in the hands of Bolivia’s poor majority. However, according to Barrios de Chungara, the “new bourgeoisie” in power started “undoing the revolution” in spite of the fact that the revolution was made by the working poor. “Everything’s been betrayed because we left the power in the hands of greedy people,” she said, explaining that in the end, most of the MNR’s policies just enriched a new group of elites.[28]

She saw the MNR leaders as playing a key role in the ultimate failure of the revolution, and believed the solution would involve electing a working class president who understood the plight of the people. Barrios de Chungara explained, “Because only those who know what it’s like to dig into a rock, only those who know what it’s like to work every day and earn your bread with the sweat of your brow, are going to be able to make laws that control and watch out for the happiness of the great majority, the exploited people.”[29]

The MNR leadership’s distance from the rank and file of their party contributed to the unfulfilled promises of the National Revolution. Yet Washington limited the revolution’s transformative capacity as well. The Truman administration’s role in pushing the MNR away from full expropriation of the mines demonstrated a Cold War tactic of putting US commercial interests above the rights to national sovereignty in Latin America. Certainly, the Cold War did involve economic and political battles against the Soviet Union and its allies across the globe. Yet in Latin America, the Cold War was often used by Washington as simply an excuse to squash nationalism, movements against US imperialism, and governments that were seeking a more independent and defensive route within the arena of a global market increasingly dominated by the US.

The case of Washington’s pressure on the National Revolution in Bolivia is illustrative of this dynamic. Just two years later, the Eisenhower administration overthrew the Arbenz government. In 1973, the US backed a military coup against democratically elected socialist president Salvador Allende in Chile, leading to a bloodbath orchestrated by the dictator Augusto Pinochet. Throughout the 1960s and 1970s, the US propped up repressive dictators in Brazil, Uruguay, and Argentina. When the socialist Sandinistas took power in Nicaragua in 1979, the US began a covert military operation against this government that lasted throughout the 1980s. These are the tragedies that came to define the Cold War in Latin America. This conflict that was ostensibly against the Soviet Union and communism was fought out in part in the streets and government palaces of Latin America. The US pressure against Bolivia in 1952 was but an early sign of this development.

Benjamin Dangl is the author of The Price of Fire: Resource Wars and Social Movements in Bolivia (AK Press) and Dancing with Dynamite: Social Movements and States in Latin America (AK Press). Dangl is the editor of TowardFreedom.com, a progressive perspective on world events, and UpsideDownWorld.org, covering activism and politics in Latin America. He is currently a doctoral student in Latin American history at McGill University.

[1] Domitila Barrios de Chungara, Let Me Speak!: Testimony of Domitila, A Woman of the Bolivian Mines (New York: Monthly Review Press, 1978), 51.

[2] Mark T. Gilderhus, The Second Century: U.S.-Latin American Relations Since 1889 (Lanham: SR Books, 1999), 71.

[3] For more information see Graham Stuart, “The Results of the Good Neighbor Policy in Latin America,” World Affairs sv. 102, no. 3 (1939): 166–70.

[4] For more information, see John M. Mathews, “Roosevelt’s Latin-American Policy,” The American Political Science Review sv. 29, č. 5 (1935): 805–20.

[5] Gilderhus, Second Century, 91, 98. Also see G. J. Dorn, “Pushing Tin: U.S.-Bolivian Relations and the Coming of the National Revolution,” Diplomatic History sv. 35, č. 2 (2011): 203–28.

[6] Kenneth D. Lehman, Bolívie and the United States: A Limited Partnership (Athens: University of Georgia Press, 1999), 62, 75.

[7] R. R. Trask, “George F. Kennan’s Report on Latin America,” Diplomatic History sv. 2, no. 3 (1978): 307–12.

[8] “The American Republics: Views Within the Department of State Regarding United States Policy Toward The American Republics as a Group,” 4 January 1950, Miller Files, Lot 53 D 26, in Foreign Relations of the United States, 1950: The United Nations The Western Hemisphere, sv. II (Washington, DC: US Government Printing Office, 1976), 589–690.

[9] Gaddis Smith, The Last Years of the Monroe Doctrine, 19451993 (New York: Hill and Wang, 1995), 70.

[11] Robert L. Beisner, Dean Acheson: A Life in the Cold War (Oxford: Oxford University Press, 2009), 569.

[12] Gilderhus, Second Century, 134.

[14] For more on US relations with Latin America during the Cold War, see Arne Odd Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 143–52.

[15] Herbert S. Klein, A Concise History of Bolivia (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 206–08.

[16] James Dunkerley, Rebelión en las Venas: La Lucha Política en Bolivia, 1952–1982 (La Paz: Plural, 2003), 67–69.

[18] Pablo Solón, La Otra Cara de la Historia (La Paz: Fundación Solón, 1999),

[19] Benjamin Kohl and Linda C. Farthing, Impasse in Bolivia: Neoliberal Hegemony and Popular Resistance (London: Zed Books, 2006), 64.

[20] Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos Pero no Vencidos: luchas del campesinado aymara y quechua 1900–1980 (La Paz: HISBOL—CSUTCB, 1984), 122–23 Dunkerley, Rebelión en las Venas, 104–6.

[21] Memorandum by the Secretary of the State to the President, 22 May 1952, 611.24/5–2752, in Foreign Relations of the United States: The American Republics, 1952–1954, sv. IV (Washington, DC: US Government Printing Office, 1983), (hereafter cited as FRUS), 490.

[22] The Secretary of State to the Embassy in Bolivia, 8 September 1952, 824.2544/9–852:Telegram, in FRUS, 502.

[23] The Secretary of State to the Embassy in Bolivia, 23 December 1952, 824.2544/12–2352:Telegram, in FRUS, 516–22.

[24] Lester Langley, America and the Americas: The United States in the Western Hemisphere (Athens: University of Georgia Press, 2010), 182–83.

[25] Stephen Zunes, “The United States and Bolivia: The Taming of a Revolution, 1952–1957,” Latin American Perspectives sv. 28, č. 5 (2001): 33–49.


Podívejte se na video: Mladík nalezl ORLA s GPS lokátorem.. Po zapojení do počítače nevěřil vlastním OČÍM